Tag: Hacking Team

  • Hacking Team RCS กับการดู “ข้อมูลเข้ารหัส” โดยไม่ต้องถอดรหัส

    Hacking Team RCS กับการดู “ข้อมูลเข้ารหัส” โดยไม่ต้องถอดรหัส

    RCS ไม่ใช่อุปกรณ์หรือระบบถอดรหัสการสื่อสาร แต่ทำงานโดยไปฝังตัวที่เครื่องปลายทาง เพื่ออ่านข้อมูลที่เครื่องเป้าหมายก่อนจะถูกเข้ารหัสและส่งออกไป และอ่านข้อมูลหลังเครื่องเป้าหมายได้รับและถอดรหัส / เมื่อ RCS เข้าควบคุมเครื่องได้แล้ว ก็แน่นอนว่าจะสามารถดูข้อมูลในเครื่องได้ด้วย Citizen Lab พบหลักฐานว่าระบบนี้ถูกใช้ในหลายประเทศ