Scholarship for Research Master’s in Shortest Path Algorithm @ SIIT

Part of “Large-Scale Transportation Simulator” project,
School of Management Technology, Sirindhorn International Institute of Technology, Thammasat University.

ภาควิชาเทคโนโลยีการจัดการ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิริธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประกาศรับนักศึกษา ทุนการศึกษาทำงานวิจัยสำหรับนักศึกษาปริญญาโท
(เริ่มเรียน มิ.ย. 2550)

รายละเอียดงานวิจัย

งานวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการใหญ่
เพื่อสร้างโปรแกรมสำหรับสร้างแบบจำลองเพื่อศึกษาระบบการจราจรในเมืองใหญ่ เช่น กรุงเทพ โดยอาศัยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์คลัสเตอร์

งานวิจัยจะเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลเพื่อเส้นทางที่สั้นที่สุด บนเครือข่ายขนาดใหญ่
โดยต้องคำนึงถึงเวลาในการค้นหาและประสิทธิภาพของเส้นทาง

คุณสมบัติ

 • วศ.บ. หรือ วท.บ. ด้านคอมพิวเตอร์ หรือ สาขาใกล้เคียง
 • เกรดเฉลี่ยป.ตรีสูงกว่า 3.00
 • พื้นฐานการเขียนโปรแกรมดี-ดีมาก
 • มีความรู้ Object-Oriented Programming เป็นอย่างดี
 • มีความรู้การใช้งาน GNU/Linux เป็นอย่างดี
 • เรียนรู้สิ่งใหม่ได้เร็ว
 • ภาษาอังกฤษดี (TOEFL PBT >= 530 ; TOEFL CBT >= 175 ; IELTS >= 6.0 ; TU-GET >= 550)

การสมัคร

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่:
http://www.siit.tu.ac.th/program/post_general.html#download

ส่งใบสมัคร พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง (เช่น สำเนาเอกสารผลการสอบภาษาอังกฤษ) ไปที่อาจารย์ที่ปรึกษา:

ดร.
ชวลิต
จีนอนันต์
ภาควิชาเทคโนโลยีการจัดการ
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
131 หมู่ 5 ถนนติวานนท์
ต.บางกะดี
อ.เมือง
ปทุมธานี
12000

 • ใบสมัครที่ส่งมาก่อนจะมีสิทธิเข้ารับสัมภาษณ์ก่อน
 • ปิดรับสมัครทันทีเมื่อได้จำนวนนักศึกษาตามต้องการ
 • จดหมายแนะนำตัว สามารถส่งในวันสัมภาษณ์ได้

หมดเขต 31 พ.ค. 2550

ติดต่อสอบถาม

 • อีเมล: c h a w a l i t AT siit .tu .ac .th
 • โทร: 0-2501-3505 ต่อ 2112 (วิทยาเขตบางกะดี)
  0-2501-3505 ต่อ 2110 (คุณอุสนี, เลขาภาควิชา)

ตรวจสอบรายละเอียดด้านหลักสูตรและคุณสมบัติผู้สมัครได้ที่:
http://www.siit.tu.ac.th/program/postgrad.html

technorati tags:
,


taggat – informed players

[ขึ้นต้นอย่าง ลงท้ายอย่าง ตามอ่านกันดู :P]

ตามเก็บ blog tag กันต่อ – เป็นกิจกรรมเข้าจังหวะที่นัวเนียหนึบหนับซะจริง ๆ

ผมกับพี่ปุ่น แท็กเป็น exponential แฮะ
เพราะ 1) แท็กไปแล้วเงียบก็มี 2) แท็กซ้ำกันก็มี 3) แท็กย้อนกลับมาที่เดิมก็มี (จริง ๆ อันนี้เป็นกรณีพิเศษของ 2)
ลองดูผัง blog tag trace โดย keng
จะเห็นว่ามันเป็น กราฟระบุทิศทาง ไม่ใช่ ต้นไม้

ที่น่าสนใจอีกอย่างก็คือ จะเกิดอะไรขึ้น ถ้าเกิดว่า ผู้แท็กแต่ละคน ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับการแท็กของคนอื่นเลย หรือว่ามีน้อยมาก อาจจะรู้แค่บล็อกแม่ของตัวเอง กับพี่น้องร่วมบล็อกแม่

“ถ้า A แท็ก (ชี้ไปหา) B, C, D, E, F — ให้ A เป็นบล็อกแม่ของ B-F, และ B-F เป็นพี่น้องร่วมบล็อกแม่กัน”

ตรงนี้น่าจะทำให้ลักษณะของกราฟเปลี่ยนไป เพราะสังเกตจากพฤติกรรมการแท็กของหลายคน (รวมทั้งผม) แล้ว พยายามจะแท็กให้ไม่ซ้ำกัน

จากพฤติกรรมตรงนั้น ผมตั้งสมมติฐานว่า หากข้อมูลเกี่ยวกับการแท็กมีจำกัด น่าจะเกิดการแท็กซ้ำมากกว่านี้ (= มีเส้นชี้เข้าหาบล็อกหนึ่ง ๆ มากขึ้น) และลักษณะของกราฟก็จะกระจุกตัวหรือทอกันแน่นขึ้น (วิ่งวนไปมา — มีวัฏจักรเยอะ)
และจากเหตุนี้ ก็น่าจะทำให้ขนาดของกราฟ (จำนวนบล็อกทั้งหมด) มีอัตราการขยายที่ลดลงด้วย (เพราะแทนที่แต่ละบล็อกจะขยายไปบล็อกใหม่ได้ทีละ 5 บล็อก ก็ต้องลดลง เพราะมีซ้ำ)

อย่างไรก็ตาม สมมติฐานข้างต้น ตั้งอยู่บนพื้นฐานที่ว่า บล็อกแต่ละบล็อก ตัดสินใจแท็กด้วยข้อมูลที่ตนมีอยู่เท่านั้น
และไม่สามารถคาดเดาการแท็กของบล็อกอื่น ๆ/ไม่เอาการคาดเดานั้น มาเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจแท็กของตนเอง

แต่ในความจริงแล้ว เราพบพฤติกรรมที่บ่งถึง การนำเอาการคาดเดาของบล็อกอื่นมาใช้ตัดสินใจการแท็กของตนเอง เช่น “บล็อกนี้น่าจะถูกแท็กไปแล้ว” (กรณีบล็อกคนดัง หรือ รู้ว่าบล็อกนี้สนิทกับบล็อกโน้นต้องแท็กกันแน่ ๆ) หรือ “ปล่อยให้บล็อกนั้นแท็กบล็อกนี้ดีกว่า น่าจะมีโอกาสตอบรับแท็กมากกว่า” (รู้ความสัมพันธ์ระหว่างบล็อก) หรือ “อืม อย่าเลยเค้าไม่ค่อยอัพบล็อก” (รู้ความถี่ของการอัพบล็อก) ฯลฯ
พูดอีกอย่างก็คือ แม้แต่ละบล็อกจะไม่มีข้อมูลการแท็กที่แท้จริงทั้งหมด แต่จากข้อมูลอื่น/ประสบการณ์ อาจจะทำให้สามารถคาดเดาการแท็ก/ตอบรับแท็กของคนอื่นได้ และนั่นอาจมีผลต่อการตัดสินใจแท็กของตน — และมีผลต่อเนื่องไปสู่ลักษณะของกราฟโดยรวมทั้งหมด

เช่น สำหรับกรณีที่คาดเดาได้ถูกต้องว่า “บล็อกนี้น่าจะถูกแท็กไปแล้ว” และตัดสินใจไม่แท็กไป ก็จะทำให้การแท็กซ้ำลดลง
หรือ กรณีที่คาดเดาได้ถูกต้องว่า “ปล่อยให้บล็อกนั้นแท็กบล็อกนี้ดีกว่า น่าจะมีโอกาสตอบรับแท็กมากกว่า” และตัดสินใจให้คนอื่นแท็ก ก็จะลดจำนวน “แท็กตาย” (แท็กที่ไม่ได้รับการตอบรับ) = ต่อโอกาสการขยายออกไปอีก

และในทุกกรณี การแท็กจะยิ่งมีประสิทธิภาพ (แท็กไม่ซ้ำ ไม่ตาย) หากอนุญาตให้มีการสื่อสารระหว่างบล็อกได้ แม้จะอนุญาตให้ทำได้ในวงจำกัดก็ตาม (เช่น ได้เฉพาะพี่น้องร่วมบล็อกแม่เท่านั้น) — “แกไปแท็กบล็อกนี้นะ ฉันจะแท็กบล็อกนี้เอง” “บล็อกนี้ฉันแท็กแล้ว แกอย่าซ้ำนะ”

สรุปได้ว่า การที่แต่ละบล็อกมีข้อมูลมากขึ้น (ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการแท็กโดยตรง หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่จะใช้คาดเดาการแท็กได้) และสามารถสื่อสารระหว่างบล็อกได้มากขึ้น จะช่วยให้ลักษณะของกราฟ มีโอกาสเป็นไปได้อย่างที่บล็อกส่วนใหญ่ต้องการให้เป็น
(เช่น ถ้าบล็อกส่วนใหญ่ อยากให้กราฟขยายตัว ก็จะพยายามแท็กให้ไม่ซ้ำไม่ตาย เพื่อที่จะให้มันขยายได้เยอะ ๆ หรือถ้าบล็อกส่วนใหญ่ อยากให้กราฟมันวิ่งวนเป็นรูปสวย ๆ ก็สามารถแท็กได้)

ถ้าเทียบเคียงกับสังคมเราจริง ๆ แล้ว มันก็คงเหมือน เสรีภาพในการได้รับ/เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และ เสรีภาพในการสื่อสารกัน
ยิ่งมีมาก ก็น่าจะยิ่งทำให้กิจกรรมในสังคมเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ทั้งหมดนี้ โดยไม่ต้องอาศัยการสั่งการจากใครคนใดคนหนึ่ง

หรือจะพูดกลับกัน ให้ “ก้าวร้าว” หน่อย ก็ต้องบอกว่า
สังคมที่พยายามปิดกั้นข้อมูลข่าวสาร ปิดกั้นการสื่อสารการแสดงความคิดเห็น เป็นสังคมที่ พยายามจะทำให้เกิด/รักษาความต้องการสั่งการจากคนใดคนหนึ่ง กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง — พูดง่าย ๆ ว่า “หวงอำนาจ” นั่นเอง

(ส่วนข้ออ้างที่เขา ๆ ชอบใช้กัน ก็คือ สังคมเรายังไม่พร้อม ยังไม่มีความรู้ หรือ ยังโง่อยู่ นั่นเอง — เราจะฉลาดขึ้นมาได้อย่างไร ? เมื่อเราไม่มีเสรีภาพในการเข้าถึงความรู้ที่อยากรู้ ไม่มีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์)

จริงไหม ?

ขอโยนไปให้ อ.มะนาว เปนชู้กับกราฟ พิสูจน์ละกัน 😛

แถม:

 • PaePae เขียน ปรากฏการณ์ Blog-Tag เกี่ยวกับอาการแท็กแท็กของวงบล็อกเมืองไทย
 • YouFest : YouMedia “งานของคุณ : สื่อของคุณ” สงสัยจะมีคนพูดถึงเรื่องนี้แน่ ถ้าไปได้ ไปกัน เสาร์ 20 มกรานี้

technorati tags:
,
,

introductory Graph Theory books

ไปถาม ๆ ไว้ในหน้าพูดคุยของหัวข้อทฤษฎีกราฟ ที่วิกิพีเดียภาษาไทย ว่าอยากได้หนังสือที่แนะนำเกี่ยวกับทฤษฎีกราฟหน่อย เอาแบบตัวอย่างเยอะ ๆ อยากจะรื้อฟื้นเรื่องนี้ หลังจากทิ้งไปนานพอสมควร เพราะดูท่าจะได้ใช้เยอะขึ้นในอนาคต

ไม่ทันไร คุณไร้สติ ก็แนะนำหนังสือมาเป็นชุด:

ทั้งหมดดาวน์โหลดมาอ่านได้ – โซ คู่น

million thanks 😉

เพิ่มเติม: 2006.12.26 Graph Theory Books รายชื่อหนังสือจาก www.graphtheory.com