ออกแบบอำนาจ: อ่านโครงสร้างคณะกรรมการในกฎหมายไทย

คำถามที่อยากค้นหาคือ เราจะดูตรงไหนได้บ้าง ว่าคณะกรรมการหนึ่งๆ มีกระบวนการสรรหาที่อย่างเหมาะสม ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน มีอิสระในการทำงาน มีอำนาจในการทำงาน และอำนาจนั้นมีกลไกตรวจสอบชัดเจน ก็เลยไปดูในกฎหมายว่าเขาออกแบบโครงสร้างอำนาจกันอย่างไร

Changwat, Amphoe, Tambon

บล็อกเกี่ยวกับ จังหวัด อำเภอ ตำบล ส่วนปกครองท้องถิ่นของไทย

Changwat, Amphoe, Tambon – a blog about administrative subdivisions of Thailand.

news, history, findings, laws and legal stuffs, old documents, government, autonomy, politics, … ok everything related, that’s easier. all in English.

technorati tags:
,
,
,
,

Big Brother State

ข้อความจาก คณะอนุกรรมการโครงสร้างพื้นฐานทางกฎหมาย คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (จัดตั้งตาม พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544)

แผนการดำเนินงานและข้อเสนอของคณะอนุกรรมการฯ ที่ควรเร่งผลักดัน read more

In Quotes

“The job of a citizen is to keep his mouth open.”
“หน้าที่ของพลเมือง คือการเปิดปากของเขาอยู่ตลอด”
Günter Grass

“I disapprove of what you say, but I will defend to the death your right to say it”
“ฉันไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่คุณพูด แต่ฉันจะรักษาสิทธิ์ในการพูดของคุณด้วยชีวิต”
— Evelyn Beatrice Hall’s The Friends of Voltaire read more

out of the box

วันนี้ได้คุยกับคุณวิลาศ เว็บนอกกรอบ.org นัดเจอแถวสยาม วัยรุ่นมาก 😛

คุยโน่นคุยนี่ ได้คำคมมาอันนึง เพื่อนแกว่าไว้ (ทำนองนี้):

“(อย่า) ตัดเท้าให้เข้ากับรองเท้า”*

* เหมือนจะมีหลายคนพูด — ค้นเว็บดู เจอหนึ่งลิงก์ที่มีวลีนี้ ดร. เสรี พงศ์พิศ เป็นคนว่าไว้: “คนเราชอบตัดตีนให้เข้ากับเกิบ” — girl friday ก็บอกว่าเพื่อนเธอว่า อ.ปรีดี ก็เคยว่าไว้: “อย่าตัดตีนให้เข้ากับเกือก” read more

Random Quotes

“ Freedom is when the people can speak, democracy is when the government listens. ”
— Alastair Farrugia

เสรี เมื่อประชาชนพูดได้ / ประชาธิปไตย เมื่อรัฐบาลฟัง

As a rule, dictatorships guarantee safe streets and terror of the doorbell. In democracy the streets may be unsafe after dark, but the most likely visitor in the early hours will be the milkman.
Adam Michnik

เผด็จการ รับประกันถนนปลอดภัย แต่หวั่นใจเสียงกริ่งประตู
ประชาธิปไตย กลางดึกอาจอันตรายใครรู้ แต่แขกเช้าตรู่มักเป็นคนส่งนม read more

decentralised, again

เสน่ห์ของระบบไร้ตัวแทน ที่สวนลุมฯ
ทฤษฎีเกม + เทคโนโลยีพันธุวิศวกรรมสังคม
สองบทความจาก Thai Friend Forum

“ตัวนำ” หรือ “ตัวแทน” ?

“ปกครอง” หรือ “คุ้มครอง” ?

“เปลี่ยนแปลง” หรือแค่ “เปลี่ยนอำนาจ” ? read more