Tag: Garuda

  • ครุฑ สัญลักษณ์แห่งเสรีภาพ

    ครุฑมีเสรีภาพในการจะบินไปไหนมาไหนได้ตลอดเวลา เพียงแต่ว่า ถ้าพระนารายณ์อยากจะไปไหนมาไหนมั่ง ครุฑต้องแบกพระนารายณ์ไปน่ะครับ ก็เหมาะกับการเป็นสัญลักษณ์แทน “เสรีภาพ” แบบไทยๆ นะครับ เราทำได้ทุกอย่าง พูดได้ทุกเรื่อง ขอให้รามาอยู่เหนือหัวก็พอ

  • Angry Angry Birds

    Angry Angry Birds

    เจ้านกเกรี้ยวกราด – พบใน Facebook