The Night of November 3

คืนนี้ — 3 พฤศจิกายน — เป็นคืนที่ ชายวิกลจริตในเรื่อง ฝัน และค้นพบ ‘สัจธรรม’

นวนิยายเรื่องสุดท้ายที่ ดอสโตเยฟสกี เขียน .. แต่เป็นเล่มแรกที่ผมอ่าน เพิ่งซื้อที่งานหนังสือที่ผ่านมานี้เอง เล่มบาง ๆ ถ้านับเฉพาะเนื้อเรื่องแล้ว ประมาณ 60 หน้าเอง

เนื้อเรื่องบอกเล่าความฝันของชายคนหนึ่ง ที่คนรอบ ๆ ตัวเขา เรียกเขาว่า “อ้ายบ้า” และ สัจธรรม ที่เขาค้นพบในความฝันนั้น

ความฝันของคนวิกลจริต โดย ฟิโอดอร์ ดอสโตเยฟสกี

แปลจากฉบับภาษาอังกฤษ โดย มนตรี ภู่มี สนพ.สามัญชน

tags: , , ,