Tag: freejiew

  • อย่าโทษคนนำสาร Don’t shoot the messenger

    อย่าโทษคนนำสาร Don’t shoot the messenger

    คดีของจีรนุชชี้ให้เห็นถึงข้อบกพร่องของ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ พ.ศ. 2550 มาตรา 15 ในหลายประเด็นสำคัญ 1. ภาระของ “ท่อ” 2. ตัวกลางกลายเป็น “แพะ”