Wireless Networking in the Developing World


เป็นเว็บที่นำเสนอวิธีการเชื่อมต่อและประยุกต์เครือข่ายไร้สาย สำหรับโลกกำลังพัฒนา
ในเว็บมีหนังสือ (pdf) ให้ดาวน์โหลดด้วย (หรือจะสนับสนุนโครงการด้วยการซื้อฉบับพิมพ์ก็ได้) ตอนนี้มีภาษาอังกฤษกับสเปน ใครจะแปลไทยก็เอาเลย 😉

via nokkrob

tags:
,
,
,
,

introductory Graph Theory books

ไปถาม ๆ ไว้ในหน้าพูดคุยของหัวข้อทฤษฎีกราฟ ที่วิกิพีเดียภาษาไทย ว่าอยากได้หนังสือที่แนะนำเกี่ยวกับทฤษฎีกราฟหน่อย เอาแบบตัวอย่างเยอะ ๆ อยากจะรื้อฟื้นเรื่องนี้ หลังจากทิ้งไปนานพอสมควร เพราะดูท่าจะได้ใช้เยอะขึ้นในอนาคต

ไม่ทันไร คุณไร้สติ ก็แนะนำหนังสือมาเป็นชุด:

ทั้งหมดดาวน์โหลดมาอ่านได้ – โซ คู่น

million thanks 😉

เพิ่มเติม: 2006.12.26 Graph Theory Books รายชื่อหนังสือจาก www.graphtheory.com