Free Hugs

We all need one — Free Hugs

เราล้วนต้องการมัน — โอบกอดเสรี

อย่ายืนไกลห่างจากฉันนัก
โปรดอย่า “เว้นวรรค” จักได้ไหม
ให้กายแนบกายให้ใจต่อใจ
ให้อุ่นไอรินไหลได้เสรี

[ผ่าน นักข่าว]

tags: , , ,