Tag: forum

 • [16 ม.ค.] วิทยุชุมชน : ประสบการณ์วิทยุชุมชนไทย-อเมริกา #indymedia #live

  เวทีสาธารณะ วิทยุชุมชน : ประสบการณ์วิทยุชุมชนไทย-อเมริกา เสาร์ 16 ม.ค. 2553 10:00-15:30 ชั้น 4 มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม ประชาราษฎร์บำเพ็ญ ซอย 5 (MRT ห้วยขวาง) วิทยากรจาก Urbana Champaign Independent Media Center องค์กรสื่อชุมชน, Prometheus Radio องค์กรส่งเสริมวิทยุกำลังส่งต่ำ, และ อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์ คณะกรรมการรณรงค์เพื่อการปฏิรูปสื่อ (คปส.) องค์กรสิทธิเสรีภาพสื่อ ถ่ายทอดเสียง www.prachatai.com/live และ www.media4democracy.com   technorati tags: community radio, Campaign for Popular Media Reform, community media

 • there is no longer siit.net. we now only have not.siit.net.

  the old siit.net is dead. long live not.siit.net! home: http://not.siit.net webboard: http://not.siit.net/webboard twitter: @notsiit facebook: not.siit.net what is not.siit.net? from its about page: if you are by chance landed here expecting to found a homepage of an institute of technology, perhaps called Sirindhorn International Institute of Technology or SIIT. this is a wrong place. your…

 • [12 Sep] the 1st ccSalon in Bangkok — Music and Creative Commons

  ซีซีซาลอน กรุงเทพ ครั้งที่หนึ่ง! ถ้าคุณสนใจดนตรี สนใจครีเอทีฟคอมมอนส์ บ่ายวันที่ 12 กันยานี้ ไปคุยกันในงาน ccSalon (ซีซีซาลอน) ที่ TCDC ห้องออดิทอเรียม คงปฏิเสธไม่ได้ว่า ทุกวันนี้โลกใบเล็กของเรากำลังกลายเป็นโลกที่ไร้ขอบเขต ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลจากทั่วโลกได้อย่างรวดเร็วด้วยอินเทอร์เน็ต ซึ่งเปรียบเสมือนแหล่งความรู้ไม่สิ้นสุด ชุมชนออนไลน์ที่ร่วมแบ่งปันข้อมูลได้ขยายตัวขึ้นเรื่อยๆ ทำให้การนำผลงานสร้างสรรค์ของผู้อื่นจากอีกมุมโลกมาใช้เป็นไปได้ง่าย ขณะเดียวกัน ก็ทำให้การละเมิดลิขสิทธิ์ผลงานเป็นไปได้ง่ายเช่นกัน สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Commons Licenses) เป็นสัญญาที่จัดทำขึ้นเพื่อให้เจ้าของผลงานอันมีลิขสิทธิ์ สามารถเปิดให้สาธารณะนำงานของตนไปใช้ได้ โดยไม่ต้องขออนุญาต เพียงแต่ต้องทำตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ เช่น อ้างที่มา ไม่ใช้เพื่อการค้า หรือ คงต้นฉบับไม่ดัดแปลง ทำให้การแลกเปลี่ยนไหลเวียนของไอเดียเป็นไปได้อย่างสะดวกรวดเร็ว การใช้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ ไม่ใช่การสละลิขสิทธิ์หรืออุทิศงานเป็นสาธารณสมบัติ เจ้าของงานยังคงเป็นผู้ถือครองลิขสิทธิ์เช่นเดิม หากมีการนำงานไปใช้โดยผิดเงื่อนไข เจ้าของงานสามารถฟ้องร้องและบังคับผู้ที่ทำผิดได้ตามที่กฎหมายลิขสิทธิ์ คุ้มครอง ซึ่งประเทศไทยได้รองรับกฎหมายนี้แล้ว สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ จึงถือกำเนิดขึ้น เพื่อให้ “วัฒนธรรมการให้” ยังคงอยู่และเผยแพร่ไหลเวียนไปทั่วสังคมโดยเสรี ให้ไอเดียได้พัฒนาต่อยอด ขณะเดียวกันก็คุ้มครองสิทธิของผู้สร้างสรรค์ด้วย งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการนี้จัดขึ้นตามแบบ ccSalon ที่จัดขึ้นในประเทศต่างๆ ทั่วโลก เพื่อแนะนำวิธีการใช้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์…

 • [9 Sep] Violence 101 class @ Tha Prachan

  ห้องเรียนคนธรรมดา ครั้งที่ 1 วิชา “ความรุนแรง 101” อังคารที่ 9 กันยายน 2551 เวลา 16.00-18.00 น. ห้องประชุมชั้น 2 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เมื่อความรุนแรงไม่ได้จำกัดอยู่ที่ภาคใต้ เมื่อความรุนแรงไม่ใช่แค่เรื่องราวในละครน้ำเน่าแบบ “รักซ่อนแค้น” เมื่อความรุนแรงไม่ใช่แค่ “ไอ้หอกหัก” หรือ “การปะทะกันบนถนนราชดำเนินในคืนวันที่ 2 กันยา” เมื่อความรุนแรงเกิดจากเจตนาของการมองคนไม่ใช่ “คน” เชิญร่วมสัมผัสประสบการณ์ดับฝัน “คนข้นแค้น ใช้ความรุนแรงเป็นอาวุธ” เปิดพื้นที่ว่างแห่งการพูดคุยและถกเถียงด้วยใจเมตตา อย่าให้ “ความรุนแรง” เป็นทางออก และ “สันติวิธี” เป็นเพียงแค่คำสวยหรู ดูดี แต่ไร้น้ำยา เชิญคนธรรมดาทุกคนเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิด ประสบการณ์ และความรู้สึกต่อประเด็นความรุนแรงและทางออก จุดประเด็นการพูดคุยโดย: งามศุกร์ รัตนเสถียร, จันจิรา สมบัติพูนศิริ, เบญจรัตน์ แซ่ฉั่ว, ประทับจิต นีละไพจิตร, อดิศร เกิดมงคล,…

 • Re/ad

  ศูนย์วิจัยทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ วารสาร “อ่าน” ขอเชิญร่วมเสวนาว่าด้วย ภารกิจของการวิจารณ์วรรณกรรมและภาพยนตร์ พบกับ “เขาวงกตของการอ่าน และกิจที่ไม่เสร็จของการวิจารณ์” โดย อิสระ ชูศรี “ทางตันของงานวิจารณ์ภาพยนตร์: ขาเชียร์พีอาร์ + คุรุแก่กล้า VS คนเศร้าเพราะรัก (หนังเล็ก)” โดย อาดาดล อิงคะวณิช ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดย ไอดา อรุณวงศ์ บรรณาธิการวารสาร “อ่าน” ดำเนินการเสวนาโดย วีระศักดิ์ กีรติวรนันท์ วันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม 2551 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องกระจก คอมม่อนรูมริมน้ำ ชั้น 1 ตึกคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ [ ผ่าน ฟ้าเดียวกัน ] anyone feel…

 • Palawat forum

  เปิดให้บริการแล้ว เว็บบอร์ด พลวัต http://www.palawat.com/forum/ technorati tags: Palawat, forum, webboard

 • thaipood.com

  “ไทยพูด” เวทีประชาธิปไตยประชาชน “ปีนี้ต้องมีเลือกตั้ง” เวทีประชาธิปไตยประชาชนคืออะไร ? เวทีประชาธิปไตยประชาชน เป็นเวทีที่รวบรวมและเชื่อมโยงประเด็น การปฏิรูปสังคมและการเมืองจากเครือข่ายภาคประชาชนทุกส่วน รวมทั้งเป็นเวทีร่างรัฐธรรมนูญภาคประชาชน เพื่อเสริมพลังในการขับเคลื่อนผลักดันประเด็นเหล่านี้สู่หลักการของ รัฐธรรมนูญ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ นโยบายและการปฏิบัติ ทั้งนี้โดยการสร้างกระแสทางสังคมผ่านกิจกรรมและสื่อต่างๆ เวทีประชาธิปไตยประชาชน จะไม่เข้าไปก้าวก่ายกิจกรรมของเครือข่ายองค์กร ภาคประชาชนต่างๆ ที่ดำเนินการอยู่แล้ว แต่จะเป็นเวทีภาคประชาชนอีกเวทีหนึ่งที่พร้อมที่จะร่วมมือและประสานงานกับ เครือข่ายองค์กรภาคประชาชนทุกส่วนอย่างเสมอภาค สัญลักษณ์ของ ไทยพูด เป็นรูปคน(ธรรมดา)กำลังหันหน้าคุยกัน www.thaipood.com technorati tags: thaipood, constitution, forum

 • เวที ประชาธิปไตย ประชาชน

  ไทยพูด – เวทีประชาธิปไตยประชาชน (วปช.) เวทีประชาธิปไตยประชาชน (วปช.) เป็น​เวที​ที่​รวบรวม​และ​เชื่อมโยง​ประเด็น​การปฏิรูปสังคม​และ​การเมือง​จาก​เครือข่ายภาคประชาชน​ทุกส่วน รวมทั้งเป็น​เวทีร่างรัฐธรรมนูญภาคประชาชน เพื่อเสริมพลังในการขับเคลื่อนผลักดันประเด็นเหล่านี้สู่หลักการของ​รัฐธรรมนูญ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ นโยบาย​และ​การปฏิบัติ ทั้งนี้โดย​การสร้างกระแสทางสังคม​ผ่านกิจกรรมและสื่อต่างๆ เวที​ประชาธิปไตย​ประชาชน จะไม่เข้าไป​ก้าวก่าย​กิจกรรม​ของ​เครือข่าย​องค์กรภาคประชาชน​ต่างๆ ที่ดำเนินการอยู่แล้ว แต่จะเป็น​เวทีภาคประชาชน​อีกเวทีหนึ่งที่พร้อมที่จะ​ร่วมมือ​และ​ประสานงาน​กับ​เครือข่ายองค์กรภาคประชาชน​ทุกส่วนอย่าง​เสมอภาค thaipood.com อัปเดต: 2011.01.11 โครงการไทยพูดได้ยุติลงไปแล้ว และ เกิดใหม่ ในชื่อ โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน หรือ iLaw (อ่านว่า ไอ – ลอ)

 • "Thai Social Forum" News

  “โลกที่เท่าเทียม ประชาชนสร้างได้” ติดตามข่าวสารของ สมัชชาสังคมไทย ได้ที่เว็บประชาไท เมื่อวานไปมา คนคึกคักดี มีมาจากหลากหลายกลุ่ม/เครือข่ายมาก หัวข้อที่พูดคุยก็หลากหลายดี ไปฟังมาสองสามวง เรื่องสื่อ เรื่องวิทยุชุมชน เรื่องศิลปะ วันนี้ (22 ตุลา) งานยังมีอยู่ เชิญชมงาน ร่วมงาน ร่วมพูดคุย ได้ที่ ตึก SC ธรรมศาสตร์ รังสิต ถ้าใครมีเวลา เดินทางไม่ลำบาก น่าจะลองไปดูหน่อย 🙂 tags: Thai Social Forum, World Social Forum, TSF, WSF, Thailand, social, forum

 • masturbation in a public

  ความคิดเห็นในเว็บบอร์ด กับ การสำเร็จความใคร่ทางปัญญา (intellectual masturbation) คอลัมน์ ‘อยากตอบ forever’ โดย พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์ : “อยากถามปัญญาชนเรื่องปัญญาซน” เกี่ยวข้อง: สมเกียรติ ตั้งนโม: พื้นที่สาธารณะ: รูปกายหนึ่งของเสรีภาพ (กรณีปิดกระดานข่าว ม.เที่ยงคืน) จิตร์ทัศน์ ฝักเจริญผล: การจัดการความคิดเห็นในชุมชนออนไลน์ (1) (แซวหน่อย ตอนสองยังไม่เห็นมาซะที :P) ประชาไทชวนเสวนา “กระทู้นรกโคตรๆ (โปรดพิจารณา)”จันทร์ 21 สิงหาคมนี้ ที่คณะวารสารฯ ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ (ถ่ายทอดสดทาง prachathai.com) tags: intellectual masturbation, online, discussion board, forum, freedom, public, space, opinion