เพิ่งรู้ว่า Fantastic Plastic Machine ไปเล่นที่เมืองไทยด้วย

เสียดาย T-T .. อดดู

เล่นไปเมื่องาน Fat Fest 4 ที่ผ่านมา .. เฮ้อ

เห็นจาก บล็อก นี้ (เจอระหว่างการหาชื่อเพลงของโมเดิร์นด็อก) เป็นบล็อกของคนญี่ปุ่นที่มาทำเกี่ยวกับดนตรีในเมืองไทย (มีโครงการเทศกาลดนตรีด้วย soi music) read more