Tag: fair trade

  • Fair Trade

    แม้ข้าวจากอเมริกาจะถูกกว่า แต่โคจิโร่ก็อยากซื้อข้าวไทย เพราะได้ยินว่าอร่อยกว่า แต่เพราะโคจิโร่ติดตามปัญหาของการเจรจา WTO มานาน เขาก็เลยอดสงสัยไม่ได้ว่า เกษตรกรรายย่อยที่อยู่ไกลสุดลูกโซ่การผลิต (ซึ่งลุงยอดเป็นหนึ่งในจำนวนนั้น) ถูกพ่อค้าคนกลางเอารัดเอาเปรียบขนาดไหน ก่อนจะมาเป็นข้าวถุงนี้? หากข้าวถุงนั้นมีตรา “Fairtrade Label” แปะอยู่ โคจิโร่คงซื้อได้อย่างสบายใจ เพราะ Fairtrade Label เป็นวิธีมอบ “อำนาจ” ให้กับคนธรรมดาอย่างเรา ๆ ในการช่วยแก้ไขความไม่เป็นธรรมของเงื่อนไขการค้าโลก ที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของประเทศมหาอำนาจ ในฐานะ “ผู้บริโภค” คนหนึ่งในระบบเศรษฐกิจ Fairtrade Label: พลังเปลี่ยนสังคมของผู้บริโภค โดย สฤณี อาชวานันทกุล การค้าที่ยุติธรรม (fair trade) โดย สฤณี อาชวานันทกุล (คนเดียวกัน) การค้าโดยชอบธรรม ที่วิกิพีเดียไทย via anpanpon tags: Fairtrade, fair trade