encode("UTF-8", "ignore") ข้าม ๆ เรื่องที่ทำไม่ได้ใน Python

หลังจากเอา python-libthai ของวีร์มาใช้กับข้อมูลที่ได้มาจากเว็บ ก็พบปัญหาเรื่อง character encoding นิดหน่อย

libthai นั้นปัจจุบันทำงานกับข้อมูลที่เป็นภาษาไทย 8 บิตอยู่ (น่าจะเป็น TIS-620) ตัว python-libthai เลยมีขั้นตอนการแปลงจากยูนิโค้ดไปเป็น 8 บิตก่อน
ทีนี้ ปรากฏว่า encoder “CP874”, “TIS_620” และ “ISO8859_11” ของ Python มันดันแปลงตัวอักษรบางตัวไม่ได้ (เนื่องจากใน charset พวกนั้น มันไม่มีตัวอักษรดังกล่าว) โปรแกรมก็เลยจะตาย ถ้าไปเจออักษรพวกนั้น

ก่อนตายมันจะโวยทำนองว่า :

UnicodeEncodeError: 'charmap' codec can't encode character
u'\u200b' in position 3560: character maps to <undefined>

วิธีแก้แบบถึก ๆ คือ เอาหูไปนาเอาตาไปไร่ซะ ignore มัน ด้วยการไปแก้ แฟ้มชื่อ libthai.c ของ python-libthai (แฟ้มนี้เป็น wrapper ที่ไปเรียก libthai ให้)

หาบรรทัดที่เรียกฟังก์ชั่น PyUnicode_Encode/Decode แล้วแก้พารามิเตอร์ตัวที่สี่เป็น “ignore” ซะ

เช่น จาก


PyObject *txt_cp874 =
    PyUnicode_Encode(s1, s1_len, "CP874", NULL);
tok =
    PyUnicode_Decode(buffer, tok_len, "CP874", NULL);

เป็น


PyObject *txt_cp874 =
    PyUnicode_Encode(s1, s1_len, "CP874", "ignore");
tok =
    PyUnicode_Decode(buffer, tok_len, "CP874", "ignore");

แล้ว sudo python setup.py install ใหม่อีกรอบ (อย่าลืมล้าง build เก่าทิ้งก่อน) ก็น่าจะใช้ได้แล้วครับ

ลิงก์ : Python Unicode How-to

technorati tags: 

Time for Unicode ?

เราควรจะเปลี่ยนไปใช้รหัสข้อมูลอะไรดี ? สำหรับเอกสารภาษาไทยในโลกยุคอินเทอร์เน็ต

จะ Windows-874, TIS-620 หรือ ISO-8859-11 ก็คงไม่เพียงพอแล้ว สำหรับโลกยุคอินเทอร์เน็ตและสังคมพหุภาษา แม้แต่เอกสาร “ภาษาไทย” ในปัจจุบันก็ยังมีตัวอักษรละตินหรือสัญลักษณ์พิเศษต่าง ๆ แทรกอยู่มากมาย ซึ่งบางตัวก็ไม่ได้มีอยู่ทั้งใน Windows-874, TIS-620 และ ISO-8850-11

ได้เวลาเปลี่ยนมาใช้ Unicode ให้หมดรึยังนะ ?
(สำหรับงานส่วนใหญ่ ที่ขนาดพื้นที่จัดเก็บข้อมูล/แบนด์วิธ ไม่ได้เป็นข้อจำกัดสำคัญอีกต่อไปแล้ว)

ทั้งหน้าเว็บ ไฟล์เอกสาร metadata โค้ดโปรแกรมต่าง ๆ

แต่จะใช้อะไรดี UTF-8 หรือ UTF-16 ?

Windows NT ขึ้นไป, Windows CE, Java, .NET, Mac OS X และ Qt แพลตฟอร์มเหล่านี้ ใช้ UTF-16 เป็น native character set
แต่ถ้าเป็นโลก Unix และอินเทอร์เน็ต UTF-8 ก็แพร่หลายกว่า

ถ้าพูดถึงเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ต ไปใช้ UTF-8 กันให้หมดเลยดีมั๊ย ? สำหรับข้อมูลภาษาไทย ทั้งหน้าเว็บ ฐานข้อมูล metadata ฯลฯ

ข้อดี-ข้อเสีย ? อะไรคืออุปสรรค ?

technorati tags:
,
,

Encodings/Charsets in Java

Encoding, Canadian Mind Products’s Java Glossary
a very detailed resources on encoding/charset-related stuffs in Java ละเอียดมาก

List of supported encodings, how to convert them, guide to Readers, other classes/methods, etc.

Plus, Unicode in Java by Jason Orendorff

(เมื่อคืนทดลองใช้ iBATIS (ORM ตัวนึง) กับภาษาไทยใน MySQL ไม่เวิร์กแฮะ ฟิลด์ไหนที่เป็นภาษาไทย get ออกมาแล้วกลายเป็น null หมดเลย)

technorati tags:
,
,