Tag: drama

  • when love flourish

    ดูละครช่องสาม “เมื่อดอกรักบาน” แล้วพาลจะร้องไห้ T-T ตอนจบจันทร์หน้าครับ (เพิ่งเคยดูจริง ๆ ตอนแรกวันนี้ ก่อนหน้านี้เคยเปิดผ่านหนึ่งครั้ง) technorati tags: drama, TV