Civilization!

นายสุพจน์ กล่าวต่อว่า จารีตประเพณีบางอย่างเราก็ไม่ควรอนุรักษ์ไว้ อย่างผีตองเหลืองที่มีการนุ่งผ้าเตี่ยว ก็อาจต้องพิจารณาว่า จารีตประเพณีบางอย่างมีปัญหาหรือไม่ หรือ ซาไก เงาะ เป็นชุมชนหรือไม่ อย่างผ้าเตี่ยวในปัจจุบัน อาจไม่ต้องมีต่อไป หรือจารีตประเพณีมอแกน ก็อาจมีปัญหา เพราะไม่ได้ทำให้ชีวิตของพวกเขาดีขึ้น ได้แต่หากินไปวันๆ

ครับ ดีครับ ต่อไปก็กำหนดท่าร่วมเพศด้วยนะครับ ว่าท่าไหนจึงจะเหมาะกับจารีต ชีวิตพวกเราจะได้ดีขึ้น

ประชาไท : หั่นทิ้ง คำว่า “ประชาสังคม” ในรธน.
(ประชาสังคม? – * + %)

Wikipedia: Victorian morality

technorati tags:

BabelWords

Safeguard and protect language diversity.

BabelWords @ BenettonTalk

เกี่ยวกับความหลากหลายของภาษา ภาษาที่กำลังจะ “สูญพันธ์”
เว็บไซต์โดย Benetton
(อือ “United Colors of Benetton” อันนั้นนั่นแหละ)

มีเรื่องเกี่ยวกับภาษาในวิกิพีเดียด้วย 🙂