Tag: diversity

  • Civilization!

    นายสุพจน์ กล่าวต่อว่า จารีตประเพณีบางอย่างเราก็ไม่ควรอนุรักษ์ไว้ อย่างผีตองเหลืองที่มีการนุ่งผ้าเตี่ยว ก็อาจต้องพิจารณาว่า จารีตประเพณีบางอย่างมีปัญหาหรือไม่ หรือ ซาไก เงาะ เป็นชุมชนหรือไม่ อย่างผ้าเตี่ยวในปัจจุบัน อาจไม่ต้องมีต่อไป หรือจารีตประเพณีมอแกน ก็อาจมีปัญหา เพราะไม่ได้ทำให้ชีวิตของพวกเขาดีขึ้น ได้แต่หากินไปวันๆ ครับ ดีครับ ต่อไปก็กำหนดท่าร่วมเพศด้วยนะครับ ว่าท่าไหนจึงจะเหมาะกับจารีต ชีวิตพวกเราจะได้ดีขึ้น ประชาไท : หั่นทิ้ง คำว่า “ประชาสังคม” ในรธน. (ประชาสังคม? – * + %) Wikipedia: Victorian morality technorati tags: culture

  • BabelWords

    Safeguard and protect language diversity. BabelWords @ BenettonTalk เกี่ยวกับความหลากหลายของภาษา ภาษาที่กำลังจะ “สูญพันธ์” เว็บไซต์โดย Benetton (อือ “United Colors of Benetton” อันนั้นนั่นแหละ) มีเรื่องเกี่ยวกับภาษาในวิกิพีเดียด้วย 🙂