Dino talks Baboon

ปูพื้น:
‘พี่ตู้’ จรัสพงษ์ สุรัสวดี,
peetoo.com,
คัมภีร์กู้แผ่นดินฉบับ ‘พี่ตู้’ (3 ก.พ. 2549), ตั้ง
พรรคถวายจริง,
เคยเป็นผู้ดำเนินรายการ “เกาะติดรัฐธรรมนูญ” ช่อง 11 ช่วงร่างรธน.2550 หลังรัฐประหาร ตัวอย่าง read more