Tag: criminalization

  • ผังล้มเจ้า – “โทษฐานที่รู้จักกัน”

    สวัสดี 6-ดีกรี อาชญากร 🙂 “เป็นครั้งแรกที่รัฐไทยยอมรับอย่างไม่อายว่า ประเทศนี้ถือว่า ความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น ซึ่งหลายกรณีเราเลือกไม่ได้ เช่น พ่อ-ลูก, ครู-ศิษย์, แพทย์-คนไข้, ผู้บังคับบัญชา-ผู้ใต้บังคับบัญชา, กองทัพบก-โฆษกกองทัพบก ฯลฯ อาจเป็นอาชญากรรมได้ หากคู่ความสัมพันธ์กระทำผิดกฎหมาย ฝรั่งเรียกว่า guilt by association” +– ความจงรักภักดีอย่างล้นเกิน – นิธิ เอียวศรีวงศ์. มติชน, 13 มิ.ย. 2554 ฤาคำว่า “ศีลธรรมและความดีงาม” ของประเทศนี้ไม่ได้รวมถึงการ “ห้ามกล่าวความเท็จ” +– ข้อสังเกตบางประการต่อคำสารภาพเรื่องแผงผังล้มเจ้า – สาวตรี สุขศรี. นิติราษฎร์ ฉบับที่ 23, 2 มิ.ย. 2554 +– แถลงข่าวเรื่อง จดหมายเปิดผนึกถึงเพื่อนนักเขียนทั่วประเทศ ว่าด้วย มาตรา 112 – แปดลบหนึ่งนักเขียน. 7 มิ.ย.…