[31 ก.ค.] การประชุมว่าด้วยเทคโนโลยีและสิทธิพลเมือง ประจำปี 2555 @ ไทยพีบีเอส

การประชุมว่าด้วยเทคโนโลยีและสิทธิพลเมืองครั้งที่ 1: “อินเทอร์เน็ตกับการจัดทำนโยบายสาธารณะ” อังคาร 31 ก.ค. 2555 9:00-17:00 ณ หอประชุม องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย เลขที่ 145 ถนนวิภาวดี-รังสิต

ดำเนินเป็นภาษาไทย และมีหูฟังแปลภาษาอังกฤษตลอดการประชุม ไม่มีค่าใช้จ่าย

[30 Oct] Richard Stallman to give a keynote at FLossEd Bangkok

ฝากบอกต่อครับ

ริชาร์ด สตอลล์แมน ผู้ริเริ่มแนวคิด copyleft และ ซอฟต์แวร์เสรี จะปาฐกถาเปิดงานซอฟต์แวร์เสรีเพื่อการศึกษา FLossEd BK ศุกร์ 30 ตุลานี้ 19:30น. ที่โรงเรียนนานาชาติ เค.ไอ.เอส. ห้วยขวาง [แผนที่] read more

[22-23 Dec] Conference on Nationalism and Multiculturalism

ประชุมวิชาการ “ชาตินิยมกับพหุวัฒนธรรม”
22-23 ธ.ค. 2551 @ เชียงใหม่
http://202.28.25.21/conf2008/

สังคมไทยในอดีตเป็นสังคมที่ยอมรับความหลากหลายทางชาติพันธุ์ และการอยู่ร่วมกันของกลุ่มชาติพันธุ์ แนวคิดชาตินิยมที่ก่อตัวขึ้นมาพร้อมๆ กับการกระบวนการสร้างรัฐชาติ ได้ส่งผลต่อการให้นิยามวัฒนธรรมประจำชาติและอัตลักษณ์ประจำชาติ ศาสนา ภาษา แนวคิดเรื่องการพัฒนาและระบบคุณค่าทางสังคมภายใต้รัฐชาติไทย เหล่านี้ ได้นำไปสู่การกดทับ และทำลายอัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ของกลุ่มคนที่ด้อยกว่า กลุ่มชาติพันธุ์ ตลอดจนกลุ่มอารยธรรมย่อย นอกจากนี้ ยังนำไปสู่อคติทางชาติพันธุ์ ที่มองกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่างไปอย่างเป็น “คนอื่น” และการสร้างภาพแบบเหมารวม เช่น ชาวเขาทำลายป่าและค้ายาเสพติด ชาวมุสลิมชอบใช้ความรุนแรง ในบางครั้งนำไปสู่ความขัดแย้งทางชาติพันธุ์และความรุนแรงในสังคม read more

Rethinking Cultural Studies

The 7th Annual Conference of Anthropology:
“Rethinking Cultural Studies”
26-28 March 2008 at Sirindhorn Anthopology Centre, Bangkok, Thailand

การประชุมประจำปีทางมานุษยวิทยาครั้งที่ 7
“ยกเครื่องเรื่องวัฒนธรรมศึกษา”
26-28 มีนาคม 2551 ณ หอประชุมศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร กรุงเทพ read more

KICSS 2006 : Knowledge, Information and Creativity Support Systems

The 1st International Conference on
Knowledge, Information and Creativity Support Systems

August 1-4, 2006 Ayutthaya, Thailand

(abstract submission deadline: May 15, 2006)

http://kind.siit.tu.ac.th/kicss2006/

The conference will cover a broad range of research topics in the fields of knowledge engineering and science, information technology, creativity support systems and complex system modeling. They include, but are not limited to:

 • Knowledge Discovery in Database / Data Warehouse/Mining
 • Decision Sciences / Decision Support Systems
 • Group Decision and Negotiation
 • Creativity Support Systems
 • Knowledge Sciences, Technologies and Management
 • Knowledge Reuse and Ontology
 • Knowledge-based E-Commerce / E-learning, E-knowledge
 • Web Intelligence Tools
 • Intelligent Systems and Agents
 • Complex System Modeling and Analysis
 • Meta-synthesis and Advanced Modeling
 • Natural Language Understanding Tools

Hosted by SIIT, Thammasat University
Co-hosted by JAIST and TCL Lab
Sponsored/supported by JCS, NECTEC and AFNLP
read more

CFP: NLP for Under-Resourced Languages

2nd Call for Papers for the Workshop
NLP for Under-Resourced Languages
Friday, 10 June 2005. Dourdan, France

Held in conjunction with the TALN 2005 conference (6-10 June 2005)

Linguistic work on these languages is often lacking, and must overcome a number of difficulties:

 • the presence of many lexical alternatives
 • multiple spellings for the same word
 • the lack of exhaustive lexicons
 • non-standardized transcription methods
 • etc.

น่าจะเกี่ยวกับภาษาไทยบ้างนะ
อย่างตัวสะกดของเรา ก็เปลี่ยนไปตามสมัยนิยมบ้าง เปน สอาด
หรือบางคำสะกดผิดกันแพร่หลาย จนถ้านับตามความนิยม มันก็น่าจะเป็นคำที่ ‘ถูก’ อย่าง สาธร/สาทร ราดหน้า/ลาดหน้า
ส่วน transcription ถ้านับเรื่อง transliteration สำหรับภาษาไทย ก็ไม่มีมาตรฐานที่ใช้แพร่หลาย (มาตรฐานน่ะมี แต่ใช้ไม่แพร่หลาย และก็ยังมีข้อยกเว้น โดยเฉพาะเรื่องคำจากภาษาบาลี-สันสกฤต )
รวมทั้งเรื่องการเขียนคำทับศัพท์ด้วย นี่ชัดๆ เลย เขียนกันไปคนละทิศคนละทาง มาตรฐานก็มี (อีกแล้ว) แต่ไม่ค่อยมีใครใช้ อีกทั้งตัวมาตรฐานเอง ก็ยังมีคำยกเว้นอยู่มากมาย คือเว้นให้กับคำที่เขียนจนเป็นที่นิยมไปแล้ว ให้สะกดแบบเดิมไป read more