Tag: collaboration

 • Goliath vs Networked Davids

  Goliath vs Networked Davids somewhat self-regulated Internet and power of grassroot reporters ? ข้างล่างเป็นเมลที่เพิ่งส่งออกไป ขี้เกียจจัดหน้า แปะมันงี้เลยละกัน จะนอนแล้ว เมื่อคนเล่นเน็ต/ผู้ใช้บริการ ตรวจสอบ เว็บไซต์/ผู้ให้บริการ ที่ทำผิด norm [บรรทัดฐาน] ของสังคมอินเทอร์เน็ต (แม้ว่าอาจจะไม่ผิดกฎหมายก็ตาม) ผมคิดว่าเรื่องเว็บไซต์ ไม่ใช่เรื่องน่าสนใจนัก (เว็บไซต์ประเภทนี้มีเยอะแยะ) เมื่อเทียบกับกระบวนการทั้งหมดที่ทำให้เรื่องมัน ‘แดง’ และ ‘ดัง’ ขึ้นมา ผมคิดว่ากระบวนการนี้น่าสนใจ จึงขอลำดับเหตุการณ์คร่าว ๆ ให้เพื่อน ๆ ได้ทราบกัน (กรุณาอ่านต่อในรายละเอียดต่อเองในแต่ละลิงก์ – ศัพท์บางคำอาจจะใหม่ แต่ไม่น่าจะยากเกินทำความเข้าใจ) ผมขอแสดงความเห็นในเรื่องนี้ก่อน ก่อนจะเข้าส่วนของลำดับเหตุการณ์: เรื่อง blackhat SEO, spamdexing เป็นเรื่องผิดมารยาทต่อผู้ประกอบการรายอื่น และละเมิดสิทธิในการรับรู้ข่าวสารที่มีคุณภาพของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต — Google, Yahoo!, Microsoft…

 • stet for public consultation

  เหมาะเอามาช่วยร่างรัฐธรรมนูญ/กฎหมาย/ฯลฯ ไหม? stet เป็นชุดซอฟต์แวร์เสรีสำหรับรวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับเอกสารข้อความผ่านทางหน้าเว็บ สร้างขึ้นเมื่อต้นปี พ.ศ. 2549 โดยมูลนิธิซอฟต์แวร์เสรี (FSF) เพื่อใช้ในการทำประชาพิจารณ์ สำหรับการปรับปรุงสัญญาอนุญาต GNU General Public License ซึ่งเป็นสัญญาอนุญาตซอฟต์แวร์เสรี ที่กำหนดข้อตกลงที่ให้ซอฟต์แวร์เสรีจำนวนมากสามารถแจกจ่ายได้ ในการที่จะเพิ่มความคิดเห็นนั้น ผู้ใช้จะต้องเลือกคำจำนวนหนึ่งหรือประโยค ๆ หนึ่งจากตัวเอกสาร ก่อนที่จะใส่ความคิดเห็น. โดยเป็นที่คาดหวังว่า ข้อกำหนดนี้จะช่วยให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับเอกสารนั้นเฉพาะเจาะจงยิ่งขึ้น. ความคิดเห็นที่ผ่านมาทั้งหมดจะปรากฎแก่ผู้ใช้ทุกคน และส่วนของเอกสารที่มีผู้แสดงความคิดเห็นมาก ก็จะถูกทำให้เด่นด้วยสีอ่อน-เข้ม ตามจำนวนความคิดเห็น stet สร้างด้วยจาวาสคริปต์ XSLT และ ภาษาเพิร์ล ใช้บางส่วนของซอฟต์แวร์ Request Tracker stet พัฒนาโดย Orion Montoya สำหรับมูลนิธิซอฟต์แวร์เสรี สำหรับกระบวนการร่างสัญญาอนุญาต GNU General Public License รุ่นที่สาม ผ่านเว็บท่า gplv3.fsf.org technorati tags: stet, collaboration, comments

 • WOICT

  (โฆษณา) Web, Online Information, Collaboration and Knowledge Thailand เป็นกลุ่มคนที่สนใจเกี่ยวกับ เครื่องมือออนไลน์เพื่อการจัดการความรู้/การประสานงาน เพื่อสังคม สมาชิกส่วนหนึ่งเป็นอาจารย์ คอลัมนิสต์ นักกิจกรรม ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยี มีทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ สนใจ เข้าไปพูดคุยกันได้ที่อีเมลกลุ่ม และดูข้อมูลเบื้องต้นได้ที่วิกิ tags: WOICT | web | group | Thailand

 • Ping Pong Civilization

  on how to achieve and sustain a networked information economy/society … The Wealth of Networks (PDF book) / social aspects 12 Principles of Collaboration (PDF whitepaper) / technical aspects via fringer & woict tags: social network collaboration

 • Wasting Collaboration

  😛 WASTE is an anonymous, secure, and encryped collaboration tool which allows users to both share ideas through the chat interface and share data through the download system. WASTE is RSA secured, and has been hearalded as the most secure P2P connection protocol currently in development. Not so related, read about Mesh network research at…

 • bliki

  blog + wiki = bliki The concept is originally first implemented in REBOL, and use in langreiter.com. Now available in PHP and Java. Seems like the most advanced ones are SnipSnap and Confluence. Both are written Java. Hmmm… this is very close to what I’m looking for. blog + wiki + webboard .. and may…