Thailand Illustrated

ดูหนังอย่างคนป่วย (ในสังคมป่วย ๆ)

แนะนำเพิ่มเติมได้ครับ …

[ ผ่าน filmsick, RerngIT ]

technorati tags:
,

"Civil and Political Rights" – we have it, well, at least on the paper!

กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political Rights – ICCPR) เป็นสนธิสัญญาระหว่างประเทศภายใต้กรอบสหประชาชาติหลักด้านสิทธิมนุษยชน ซึ่งแปรข้อบทใน ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights – UDHR) ให้มีพันธะผูกพันทางกฎหมายแก่ประเทศภาคี สหประชาชาติรับรองสนธิสัญญานี้เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2509 และมีผลใช้บังคับเมื่อ 23 มีนาคม พ.ศ. 2519

ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีของสนธิสัญญานี้เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2539 และมีผลบังคับใช้กับไทยเมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2540

technorati tags:
,
,

FACT Mob-ilisation – this Saturday @ Pantip Plaza

ยังเข้า YouTube ไม่ได้ซะที ? … เข้า blogspot ไม่ได้ ? เข้านั่นเข้านี่ไม่ได้ ?

FACT (กลุ่มเสรีภาพต่อต้านการเซ็นเซอร์แห่งประเทศไทย) จะชุมนุม/เคลื่อนไหวต่อต้านการเซ็นเซอร์อินเทอร์เน็ต
วันเสาร์นี้ (9 มิ.ย.) – บ่ายโมงตรง
ที่ พันธ์ทิพย์พลาซ่า ถนนเพชรบุรี

แจกฟรีซีดีรวมโปรแกรมและคู่มือหลบเลี่ยงการปิดกั้น เสื้อยืด โปสเตอร์ และสติ๊กเกอร์

ไปเจอกัน เสาร์นี้ บ่ายโมง พันธุ์ทิพย์

ใครมีเสื้อยืดเกี่ยวกับ เสรีภาพอินเทอร์เน็ต, อินเทอร์เน็ต, free speech, การต่อต้านการเซ็นเซอร์, Free Thai Cinema Movement, สิทธิมนุษยชน, ต้านเผด็จการ ฯลฯ ก็ใส่ไปครับ

ฝากโพสต์/บอกต่อ ๆ กันด้วย / เจอกัน 🙂

[ลิงก์ FACT | ผ่าน ประชาไท]

updated 2007.06.10: ภาพการรณรงค์ของ FACT ที่พันธุ์ทิพย์พลาซ่า

technorati tags:

Nipples and the Citizen Power

… ในฐานะที่เคยเป็นรัฐมนตรีกระทรวงไอซีทีในอดีต <คุณสุวิทย์ คุณกิตติ> ได้ให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งว่า

“ คุณต้องยอมรับว่า ไม่ว่าคุณจะพยายามบล็อกอินเทอร์เน็ตด้วยวิธีใดก็ตาม คุณไม่มีวันทำได้สำเร็จ ถ้าเราปิดเว็บไซต์ไปสักแห่งหนึ่ง ใครๆ ก็สามารถหาพร็อกซี่เพื่อเข้าถึงมันจนได้ การเซ็นเซอร์เครือข่ายอินเทอร์เน็ตทำร้ายประชาชน ทำร้ายรัฐบาล และยังเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอีกด้วย ”

ท่านยังกล่าวด้วยว่า แทนที่จะเซ็นเซอร์ ทางที่จะแก้ปัญหา [การใช้อินเทอร์เน็ตแบบผิดๆ] เป็นทางแก้ทางสังคม – ให้การศึกษา, ศีลธรรม, สำนึกทางสังคมแก่ประชาชนเพื่อที่ประชาชนจะได้ตัดสินใจอย่างรอบรู้เอง

สังคมไทยจะเป็นสังคมที่สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสมัยใหม่ ซึ่งมีทั้งคุณและโทษ ได้ดีเพียงไร

ข้อสรุปอันแรกที่ผมอยากย้ำไว้ก็คือ คนไทยต้องเลี้ยงลูกเอง เลิกคิดที่จะให้รัฐเลี้ยงลูกแทนเสียที เพราะถ้าคิดอย่างนั้นหอบลูกไปทิ้งไว้หน้าสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าของรัฐดีกว่า

นอกจากนี้ควรเข้าใจด้วยว่าอำนาจที่รัฐได้มาจากการปกป้องสายตาเด็กจากหัวนมผู้หญิงนั้น รัฐได้ใช้มันไปในทางฉ้อฉลเพื่อบดบังความรับรู้ของประชาชนต่อเสียงวิพากษ์วิจารณ์รัฐ หรือข้อมูลข่าวสารซึ่งเป็นภัยต่อกลุ่มอำนาจด้วย เว็บที่ถูกกระทรวงไอซีทีบล็อกนั้นไม่ได้มีแต่เว็บโป๊ แต่รวมถึงเว็บอื่น ๆ ที่มีข้อความซึ่งผู้มีอำนาจเห็นเป็นอันตรายต่อตัวด้วย

ดาบศีลธรรมนั้นบั่นรอนทั้งศีลธรรมและเสรีภาพทางอื่น ๆ ไปพร้อมกัน บั่นรอนศีลธรรมเพราะทำให้มนุษย์ไม่พัฒนาตนเองให้ใช้วิจารณญาณของตนเอง จึงไม่อาจศีลธรรมได้จริง บั่นรอนเสรีภาพเพราะข้อมูลข่าวสารที่เรารับรู้ถูกตัดตอนจนทำให้เสรีภาพเหลือเพียงเสรีภาพที่จะทำตามคำสั่งของเบื้องบน

ผมไม่ได้หมายความว่ารัฐไม่มีประโยชน์นะครับ ตรงกันข้าม รัฐสามารถช่วยครอบครัว, โรงเรียน, สื่อ, ชุมชน และสังคมได้มาก (เพราะกระจุกทรัพยากรจำนวนมากของเราทั้งหมดไว้จัดการเอง) ในอันที่จะเพิ่มสมรรถภาพทางหัวใจของเราก็จะเผชิญกับโลกที่เป็นจริง

แต่ต้องไม่ปล่อยให้รัฐถือดาบศีลธรรมเที่ยวฟาดฟันอย่างโง่ๆ และอย่างฉ้อฉลอย่างนี้

นิธิ เอียวศรีวงศ์, จากหัวนมถึงอำนาจพลเมือง, มติชน สุดสัปดาห์ ฉบับประจำวันที่ 16-22 มีนาคม พ.ศ. 2550 ปีที่ 27 ฉบับที่ 1387 หน้า 33

(ตัวเอน คือที่ผู้เขียนเน้น, ตัวหนา คือที่ผมเน้นเอง ; [ในวงเล็บสี่เหลี่ยม] คือที่ผู้เขียนแทรก, <ในวงเล็บสามเหลี่ยม> คือที่ผมแทรกเอง)

technorati tags: ,

FACT: Civil Liberties in the Constitution

กลุ่มเสรีภาพต่อต้านการเซ็นเซอร์แห่งประเทศไทย (FACT) ได้เสนอให้บรรจุเสรีภาพของพลเมืองเข้าเป็นพื้นฐานของกฎหมายไทย ในข้อเสนออย่างเป็นทางการที่ยื่นต่อสภาร่างรัฐธรรมนูญ

FACT เสนอ “เสรีภาพพลเมืองในรัฐธรรมนูญ”

technorati tags:
,
,

In Quotes

“The job of a citizen is to keep his mouth open.”
“หน้าที่ของพลเมือง คือการเปิดปากของเขาอยู่ตลอด”
Günter Grass

“I disapprove of what you say, but I will defend to the death your right to say it”
“ฉันไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่คุณพูด แต่ฉันจะรักษาสิทธิ์ในการพูดของคุณด้วยชีวิต”
— Evelyn Beatrice Hall’s The Friends of Voltaire

“Think for yourselves and let others enjoy the privilege to do so too.”
“คิดเพื่อตัวคุณเอง และปล่อยให้คนอื่นได้รับอภิสิทธิ์ที่จะทำอย่างนั้นบ้าง”
— Voltaire’s Essay on Tolerance

“Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely.”
“อำนาจมักจะทุจริต และอำนาจสมบูรณ์ทุจริตอย่างเต็มที่”
Lord Acton

“Good government is no substitute for self-government.”
“การปกครองที่ดี ไม่ใช่สิ่งที่แทน การปกครองตัวเอง ได้”
Mahatama Gandhi

tags: , ,

ridiculous 13

แย่แล้วครับ ! พี่น้อง ! ดูนี่ ๆ (จาก ร่าง พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์)

มาตรา ๑๓
ผู้ใดกระทำด้วยประการใด ๆ ดังต่อไปนี้

(๒) นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะทำให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศ หรือก่อให้เกิดความตื่นตระหนกกับประชาชน

แปลว่า เราจะ..

 • อัพ/ดาวน์โหลด การ์ตูน หนัง นิยาย ฯลฯ ไม่ได้แล้ว … ก็มันเป็นเรื่องแต่งหมดอ่ะ — เป็นเท็จ!
 • หนังผี เรื่องผี ยิ่งแล้วใหญ่ … ห้าม — ก่อให้เกิดความตื่นตระหนกกับประชาชน!
 • แล้ว แผ่นดินไหว เนี่ย … ทำให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศ เปล่าหว่า?
 • girl friday: “มีเพลงรัก (น้ำเน่า) ในครอบครอง ก็มีความผิด เพราะทำให้หวั่นไหว เป็นภัยต่อความมั่นคง!”

ไปสัมมนาแล้วเครียด ขำ ๆ ละกัน 😛

แต่ มาตรา 13 นี้นี่ น่ากลัวจริง ๆ นะ ลองไปอ่านเต็ม ๆ กัน
แบ่บ โห วัยรุ่น กว๊างกว้างน่ะนาย สารพัดจะคลุมเลย ไรเนี่ย นายคิดว่างั้นมั๊ย เนี่ย เราเนี่ยนะ โห ไม่สบายใจอย่างแรงเลยอ่าา มากมาย มากมาย งุงิ

รายงานเสวนา พรบ.ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ไม่ชอบธรรมตั้งแต่การออกกฎหมายโดย สนช.!!!?

tags:
|
|
|
|

The People’s Agenda

สรุปบางส่วนจาก
คำประกาศสมัชชาสังคมไทย
“โลกที่เท่าเทียม ประชาชนสร้างได้”

23 ตุลาคม 2549 ณ อนุสรณ์สถาน 14 ตุลา

เพื่อบรรลุเจตนารมณ์ เราจะ

 1. อยู่บนพื้นฐานความเป็นธรรม ความเท่าเทียม สิทธิเสมอภาค สันติภาพ
 2. ไม่รอคอย/หวังพึ่งใคร แต่จะเข้าไปมีส่วนร่วมทุกรูปแบบด้วยตัวเอง
 3. ยึดหลักการอำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชน ลดอำนาจรัฐ เพิ่มอำนาจประชาชน

การปฏิรูปการเมืองในครั้งนี้ จะต้อง

 1. ปฏิรูปการใช้อำนาจรัฐ เคารพ สิทธิ เสรีภาพ ศักดิ์ศรีมนุษย์ ไม่แยก เพศ พิการ ชาติพันธุ์
 2. ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั่วถึง เท่าเทียม
 3. ให้ประชาชนสามารถกำหนดวิถีชีวิตของตนเอง ในทุกด้าน
 4. ให้ภาคประชาชนตรวจสอบถ่วงดุลการใช้อำนาจรัฐได้อย่างเข้มแข็ง
 5. สร้างความเท่าเทียมและเป็นธรรมทางเศรษฐกิจ กระจายโอกาสการเข้าถึงทรัพยากร

การปฏิรูปมีสาระสำคัญดังนี้ (วาระประชาชน)

 1. ประชาชนร่วมการเมืองโดยตรง มีสิทธิกำหนดนโยบายสาธารณะทุกขั้นตอน
 2. การตรวจสอบอำนาจรัฐ ในกรณีทุจริต ใช้อำนาจในทางที่ผิด ละเมิดสิทธิประชาชน ต้องไม่มีอายุความ
 3. ระบุในรัฐธรรมนูญว่า ประเทศไทยเป็นรัฐสวัสดิการ
 4. ปฏิรูปสื่อ ส่งเสริมให้เกิดสื่อชุมชนและสื่อสาธารณะ อิสระปลอดแทรกแซง
 5. ส่งเสริมองค์กรประชาชนให้เข้มแข็ง สามารถถ่วงดุลตรวจสอบอำนาจรัฐ
 6. ส่งเสริมภาคประชาชนให้ร่วมในองค์กรอิสระ เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนทุกส่วนร่วมได้
 7. ชุมชนมีอำนาจในการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติ ชีวภาพ วัฒนธรรม
 8. ปฏิรูปที่ดิน ภาษีที่ดินก้าวหน้า กองทุนที่ดิน ระบบโฉนดที่ดินชุมชน
 9. เกษตรยั่งยืน และเก็บภาษีสารเคมีทางเกษตร
 10. คุ้มครองสิทธิผู้บริโภค มีองค์กรอิสระเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค ที่เป็นอิสระจากรัฐ
 11. ข้อตกลงเขตการค้าเสรีโปร่งใส ต้องจัดทำกฎหมายเฉพาะ เพื่อเป็นกรอบในการตัดสินใจ
 12. สันติภาพภาคใต้ เคารพและให้สิทธิคนในพื้นที่ร่วมแก้ปัญหา สร้างความเข้าใจในสังคมไทย

เราขอยืนยันเจตนารมณ์อีกครั้งว่า
การปฏิรูปสังคม เศรษฐกิจและการเมืองที่เป็นธรรม
ประชาชนเท่านั้นที่สร้างได้

อ่านรายละเอียดเต็ม ๆ (ข้างบนนั่นย่อมา)


ข่าวข้าง ๆ:

TSF: “ถ่ายรูปไว้ก่อน ค่อยเชิญตัววันหลัง” ความจริงบนการเคลื่อนไหวภายใต้อัยการศึก

ทหาร 5 นาย พร้อมอาวุธเอ็ม 16 เดินไปที่ กลุ่มสมัชชาสังคมไทย เพื่อจะขอเชิญตัวผู้แจกใบปลิวของกลุ่ม 19 กันยาต้านรัฐประหาร โดยระบุความผิดว่า ‘ข้อความในใบปลิวขัดต่ออัยการศึก’ แต่ประชาชนและสื่อมวลชนเข้าห้อมล้อม จนร้อยโทผู้บังคับบัญชาต้องเอื้อนเอ่ย “ถ่ายรูปไว้ก่อน ค่อยเชิญตัววันหลัง”

TSF : ประมวลภาพเดินหน้า! สมัชชาสังคมไทย

tags:

Kudos

มาตรา 65
บุคคลย่อมมีสิทธิต่อต้านโดยสันติวิธีซึ่งการกระทำ ใด ๆ ที่เป็นไปเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศ โดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้

อาจารย์จุฬาฯ ฉีกบัตรประท้วงการเลือกตั้ง
อ. ไชยันต์ ไชยพร (หัวหน้าภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) ลงคะแนนโดยกาช่องไม่ประสงค์จะเลือกใครในบัตรเลือกตั้งทั้ง 2 ใบ แล้วชูให้สื่อมวลชนดู หลังจากนั้นได้ฉีกบัตรเลือกตั้งจนขาด (ผิดกม.เลือกตั้ง มาตรา 108 – ทำลายบัตรเลือกตั้ง) เพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการปฏิเสธอำนาจรัฐ

สัมภาษณ์ อ. แก้วสรร อติโพธิ ถึงกรณีนี้ (wmv)
การยุบสภาที่ผ่านมานั้นไม่ได้มีประโยชน์เพื่อสาธารณะ ถ้ารัฐไม่ทำหน้าที่เพื่อสาธารณะ อาจารย์ไชยันต์ก็ไม่มีหน้าที่จะต้องเป็นพลเมือง ซึ่งการฉีกบัตรเลือกตั้ง ก็เป็นการเลือกทำผิดกฎหมายอย่างสงบ เพื่อประท้วงขัดขืน ในกรอบที่รัฐธรรมนูญ มาตรา 65 อนุญาต

หนุ่มใหญ่ฉีกบัตรเลือกตั้ง ไม่ประกันตัว-ขอนอนคุกแทน
ขอเป็นเพื่อน เป็นกำลังใจให้อาจารย์ไชยันต์ และไม่ให้อาจารย์โดดเดี่ยว


อารยะขัดขืน (หรือ การแข็งข้อไม่ยอมเป็นพลเมือง หรือ สิทธิการดื้อแพ่งต่อกฎหมาย) เป็นการเรียกกิจกรรมรวม ๆ ของการเคลื่อนไหวที่จะไม่กระทำตามกฎหมาย หรือ ความต้องการและคำสั่งของรัฐบาลหรือผู้อยู่ในอำนาจ โดยไม่มีการใช้ความรุนแรงทางกายภาพ

ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ ได้อธิบายคุณลักษณะ 7 ประการของ “อารยะขัดขืน” ในฐานะของปฏิบัติการทางการเมือง คือ

 1. เป็นการละเมิดกฎหมาย หรือตั้งใจจะละเมิดกฎหมาย
 2. ใช้สันติวิธี (ไม่ใช้ความรุนแรง)
 3. เป็นการกระทำสาธารณะโดยแจ้งให้ฝ่ายรัฐรับรู้ล่วงหน้า
 4. ประกอบด้วยความเต็มใจที่จะรับผลทางกฎหมายของการละเมิดกฎหมายดังกล่าว
 5. ปกติกระทำไปเพื่อเปลี่ยนแปลงกฎหมายหรือนโยบายของรัฐบาล
 6. มุ่งเชื่อมโยงกับสำนึกแห่งความยุติธรรมของผู้คนส่วนใหญ่ในบ้านเมือง
 7. มุ่งเชื่อมโยงกับสำนึกแห่งความยุติธรรม ซึ่งโดยหลักแล้วเป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายและสถาบันทางสังคม

เพิ่มเติม:


คำแถลง รศ. ดร. ไชยันต์ ไชยพร 2 เมษายน 2549
(ขอบคุณพี่ป๊อกครับ ผมยังหาลิงก์ต้นฉบับไม่ได้เลย)

ร่วมให้กำลังใจแด่อาจารย์ไชยันต์ ที่เว็บนสพ.ประชาไท