เบียร์ช้าง รับเทียบเชิญเข้าตลาดหุ้นสิงคโปร์

“เบียร์ช้าง” รับเทียบเชิญเข้าตลาดหุ้นสิงคโปร์

เอากันไปให้หมดเล้ย

เฮ่อ…