Tag: brand loyalty

  • ensogo peel-off-the-day

    ว่าด้วยร้านค้ากับธุรกิจ “ดีลประจำวัน” และความสัมพันธ์อันยุ่งยากระหว่างเจ้าของกิจการกับลูกค้า … นั่งเขียนระหว่างได้ยินเจ้าของร้านนั่งปรับทุกข์กันเอง ในร้านกาแฟเล็ก ๆ แห่งหนึ่ง แถวสยาม