lost in the jungle of books, very happily

สงครามยังไม่จบ แต่เราก็นับศพทหารไปเรื่อย ๆ … เนื่องในโอกาสงานหนังสือ – หนังสือที่ได้มาเมื่อราวสองสามเดือนที่ผ่านมา (พยายามเรียงตามลำดับที่ได้มา ยิ่งบนยิ่งใหม่):

งานหนังสือ ครั้งแรก/2551:

(โฉบผ่าน open แบบรีบ ๆ คนเยอะมาก เลยขอบาย ครั้งนี้ซื้อหนังสือเก่าเยอะ)

 • ดีไซน์ + คัลเจอร์ – ประชา สุวีรานนท์ – ฟ้าเดียวกัน [310 หน้า สี่สีทั้งเล่ม ราคา 300 บาท! งานนี้ทำ “เอากล่อง”! จริง ๆ ครับ ในงานลดอีก 20% เหลือ 240 บาท ไม่อยากจะเชื่อ] [พระเอกของงาน]
 • 101 Thai Forms – วิจิตร อภิชาติเกรียงไกร – 4d
 • What is art ? – ลีโอ ตอลสรอย เขียน, สิทธิชัย แสงกระจ่าง แปล – โอเพ่นบุ๊คส์
 • นิทเช่ [ชุด Introducing] – Laurence Gane เขียน, Kitty Chan ภาพประกอบ, เทพทวี โชควศิน แปล – มูลนิธิเด็ก
 • ลัช ฉบับคร่อมข้ามวัฒนธรรม ปีที่ 4 ฉบับที่ 8 มีนาคม 2551 – หวีกล้วย
 • Underground Buleteen #1, 2, 13 – วารสารหนังสือใต้ดิน
 • เศรษฐกิจของทรัพย์สินเชิงสัญลักษณ์ – ปิแยร์ บูร์ดิเยอ เขียน, ชนิดา เสงี่ยมไพศาลสุข แปล, นพพร ประชากุล บรรณาธิการ – คบไฟ
 • ตามใจฉัน-ตามใจท่าน: ว่าด้วยการวิจารณ์และการวิจัย – เจตนา นาควัชระ – คมบาง
 • สื่อมวลชนบนเส้นทางทุนนิยม – ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ บรรณาธิการ – ศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • การปฏิวัติและการเปลี่ยนแปลงในประเทศสยาม: บันทึกของทูตญี่ปุ่นผู้เห็นเหตุการณ์ปฏิวัติ 2475 – ยาสุกิจิ ยาตาเบ เขียน, เออิจ มูราซิมา และ นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ แปล – ศิลปวัฒนธรรม/มติชน
 • ทางแพร่งและพงหนาม: ทางผ่านสู่ประชาธิปไตย – เกษียร เตชะพีระ – มติชน
 • ทักษิณา-ประชานิยม – เอนก เหล่าธรรมทัศน์ – มติชน [50%]
 • ทักษิโณมิกส์: ทักษิโณมิกส์และ CEO ประเทศไทย – ปราณ พิสิฐเศรษฐการ – มติชน [50 บาท!]
 • ทักษิโณมิกส์ 2: ทักษิโณมิกส์กับนโยบายสังคม – ปราณ พิสิฐเศรษฐการ – มติชน [50 บาท!]
 • ทักษิโณมิกส์ 3: ทักษิโณมิกส์บนเวทีเอเชียและโลก – ปราณ พิสิฐเศรษฐการ – มติชน [50 บาท!]
 • บนเส้นทางสู่หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า – สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ – มติชน [50 บาท!]
 • จากครรภ์มารดาถึงสุสาน หรือ ระบบความมั่นคงทางสังคม – เมธี ดุลยจินดา – ดวงกมล [5 เล่ม 100]
 • คนงานก็มีหัวใจ หรือ การคุ้มครองแรงงาน – เมธี ดุลยจินดา – ดวงกมล [5 เล่ม 100]
 • ใครจะยอมอดตาย หรือ เรื่องของค่าจ้าง – เมธี ดุลยจินดา – ดวงกมล [5 เล่ม 100]
 • เหนื่อยตายดีกว่าอดตาย – เมธี ดุลยจินดา – ดวงกมล [5 เล่ม 100]
 • ขายดวงดาว – สุชาติ สวัสดิ์ศรี บรรณาธิการ – ดวงกมล [5 เล่ม 100]
 • นักปลูกป่าแห่งดาวอังคาร – สุชาติ สวัสดิ์ศรี บรรณาธิการ – ดวงกมล [5 เล่ม 100]
 • อธิบายศัพท์ปรัชญาการเมืองและสังคม – วิทยากร เชียงกูล และ พรภิรมณ์ เอี่ยมธรรม – สายธาร
 • สิทธิมนุษยชน – อุดมศักดิ์ สินธิพงษ์ – วิญญูชน
 • หลักกฎหมายว่าด้วยสิทธิเสรีภาพ – เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์ – วิญญูชน
 • นิติปรัชญาทางเลือก – สมชาย ปรีชาศิลปกุล – วิญญูชน
 • นิติศาสตร์นอกคอก – สมชาย ปรีชาศิลปกุล – วิญญูชน
 • นิติศาสตร์ไทยเชิงวิพากษ์ – สมชาย ปรีชาศิลปกุล – วิญญูชน
 • ภาษาอังกฤษเบื้องต้นสำหรับนักกฎหมาย – จันทรลักษณ โชติรัตนดิลก – วิญญูชน
 • ภาษาอังกฤษภาคปฏิบัติสำหรับนักกฎหมาย เล่ม 2 – แสน โพนไชยา – วิญญูชน

บูทหนังสือ การประชุมประจำปีทางมานุษยวิทยาครั้งที่ 7 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน):

 • อำนาจ พื้นที่ และอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์: การเมืองวัฒนธรรมของรัฐชาติในสังคมไทย – ยศ สันตสมบัติ – ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
 • รัฐจากมุมมองของชีวิตประจำวัน 1 – รวมบทความจากการประชุมประจำปีทางมานุษยวิทยาครั้งที่ 6 – ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
 • วัฒนธรรมคือความหมาย: ทฤษฎีและวิธีการของคลิฟฟอร์ด เกียร์ซ – อคิน รพีพัฒน์ – ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

IT Book House ฟอร์จูนทาวเวอร์:

 • Pandora’s Box: Social and Professional Issues of the Information Age – Andrew A. Adams และ Rachel J. McCrindle – Wiley

ดอกหญ้า สยาม:

 • สองเงาในเกาหลี – ทรงกลด บางยี่ขัน – a book

ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต:

 • ปรัชญาการเมืองเบื้องต้น: บทวิเคราะห์โสเกรตีส – สมบัติ จันทรวงศ์ – คบไฟ

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ศาลาพระเกี้ยว:

 • ประวัติปรัชญาการเมือง เล่มที่ 2, 3 – ลีโอ สเตร๊าส์ และ โจเซ็ฟ คร็อฟซีย์ บรรณาธิการ, สมบัติ จันทรวงศ์ แปล – คบไฟ
 • คำและความคิดในรัฐศาสตร์ร่วมสมัย – เอก ตั้งทรัพย์วัฒนา, สิริพรรณ นกสวน, และ ม.ร.ว. พฤทธิสาณ ชุมพล บรรณาธิการ – สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • คำและความคิดในรัฐศาสตร์ร่วมสมัย เล่ม 2 – ม.ร.ว. พฤทธิสาณ ชุมพล และ เอก ตั้งทรัพย์วัฒนา บรรณาธิการ – สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • การสื่อสารและการครอบงำทางวัฒนธรรม – เฮอร์เบิร์ต ไอ.ซิลเลอร์ เขียน, อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์ แปล – โครงการสื่อสันติภาพ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • คู่มือการศึกษาประวัติศาสตร์โลกฉบับไม่งี่เง่า (The No-Nonsense Guide to World History) – คริส บราเซียร์ เขียน, ประสิทธิ์ ตั้งมหาสถิตกุล แปล – คบไฟ [ดีมาก ๆ – แนะนำ นี่คือประวัติศาสตร์โลกฉบับที่ไม่ได้เอาตะวันตกเป็นศูนย์กลาง(นัก)]

ได้มาพร้อมกับจดหมายบ๋ายบายจากนิตยสาร way (ข่าวอัพเดท, way กำลังจะกลับมา กลางปีนี้)

 • สิทธิบัตรยา: ยาใจคนรวย – กรรณิการ์ กิจติเวชกุล – กลุ่มศึกษาปัญหายา, มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา, องค์การหมอไร้พรมแดน

หยิบฟรีจากสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย:

 • อนาคตของสังคมประชาธิปไตย – โทมัส ไมเออร์ เขียน, นิโคล ไบรเออร์ บรรณาธิการร่วม, สมบัติ เบญจศิริมงคล แปล – มูลนิธิฟรีดรีค เอแบร์ท
 • บันทึกประวัติศาสตร์ พลังประชาชนต้านทุนนิยม (ดิบ) ฮุบสื่อ – ธีรเดช เอี่ยมสำราญ บรรณาธิการ – สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
 • ข่าวเจาะ-เจาะข่าว: ถอดประสบการณ์และเทคนิคข่าวเชิงสืบสวน – สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ข้างถนน ทางเดินไปพันธุ์ทิพย์พลาซ่า (มือสอง):

 • Net คาเฟ่คนเหงา – ประจวบ วังใจ – เนชั่น

คิโนะคูนิยะ เซ็นทรัลเวิลด์ (ชอบบรรยากาศสาขานี้):

 • การครอบงำและความหวาดกลัวในสังคมไทย – Andrew Turton เขียน, อู่ทอง ประศาสน์วินิจฉัย แปล
 • “ชาติไทย” ในทัศนะปัญญาชนหัวก้าวหน้า – โสภา ชานะมูล – ศิลปวัฒนธรรม/มติชน [เล่มของอ.มะนาวที่ยืมมายังอยู่ที่บ้านเลย – -” … พร้อม ๆ กับ Theories of the Information Society, by Frank Webster และ Cultural Resistance, by Stephen Duncombe ยังไม่คืนซักกะที – ลืมไปแล้วมั้งเนี่ย :P]
 • แรงงานวิจารณ์เจ้า: ประวัติศาสตร์ราษฎรผู้หาญกล้าท้าทายสมบูรณาญาสิทธิ์ไทย – ศิโรตน์ คล้ามไพบูลย์ – ศิลปวัฒนธรรม/มติชน

Still don’t know how to do speed book reading, only know the speed book shopping.
But dear, bookfair escapology lords, please don’t help me, I do happy in this sin. Hell of books.

Sinners: kitty, thep, pittaya, fringer, otherside, exteen tag “งานหนังสือ”, technorati tag “งานหนังสือ”

ในหูมีเพลง: …ใจมันขอลุยลุยเข้าไปเราไม่มีถอย คอยจะมัวแต่คอยคงไม่แคล้วคอยเก้อ ก็มีมือตั้งมากมายมาตะกายเราก็กลัวเผลอ เรามันคงไม่เจอส้มหล่น — จนก็จนแต่เจ๋งเป็นนักเลงหัวใจ เราไม่เคยหวั่นไหว ใครจะใช้สตางค์ เงินไม่มีไม่สน ใจไม่จนซะอย่าง จะจริงจังทั้งใจให้เธอ …

ปิดท้ายด้วยบล็อกโพสต์เมื่อครึ่งปีที่แล้ว โดย anukpn
I am What I am: งานหนังสือ กับข้อสังเกตเล็กๆ

technorati tags:
,
,

Infoshops in Thailand ?

เมืองไทยมี infoshop ที่ไหนมั่ง ?

ประชาไทเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับอินโฟชอปแห่งหนึ่งในบัลติมอร์:
Red Emma’s Bookstore Coffeehouse
(บล็อกถึงเมื่อปีที่แล้ว)

“อินโฟชอป” นี่ ภาษาไทยเรียกว่าอะไรดี ?
… “ร้านเล่า” ได้มะ ? … มีคนใช้แล้วดิ – -“
ร้านข้อมูล ไม่อ่ะ ร้านสาร ร้านข่าว … แงวว

เดี๋ยวนะ งี้ อินโฟชอป ขาย โค้ก ได้ป่ะ ? 😛

technorati tags:

Red Emma’s – collective’s infoshop

หนังสือ กาแฟ และอนาธิปไตย … ใน Red Emma’s Bookstore Coffeehouse โดย วิทยากร บุญเรือง

เมื่อปี ค.ศ. 2005 ที่ผ่านมา กลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยจอห์นสฮอปกินส์แห่งสหรัฐอเมริกา ได้โหวตให้ร้านกาแฟแห่งหนึ่งเป็นร้านยอดเยี่ยมในใจของพวกเขา
แน่นอนว่าร้านแห่งนั้นต้องมีอะไรที่โดดเด่นกว่าร้านกาแฟทั่วไป

ร้านแห่งนั้นคือร้าน Red Emma’s Bookstore Coffeehouse ซึ่งมีความเป็นร้านหนังสือ ร้านกาแฟ และแหล่งหาความรู้ทางการเมือง ที่คุณก็มิอาจจะสามารถไปเสาะหาได้ในร้านสตาร์บัคส์ 😉

ที่สำคัญร้านแห่งนี้ยังจัดการบริหารแบบ worker ownership ซึ่งทุกคนที่ทำงานในร้านเป็นเจ้าของร้าน และมีส่วนร่วมกันอย่างเท่าเทียม

ร้าน Red Emma’s Bookstore Coffeehouse เป็นสถานที่ที่เรียกว่า ‘infoshop’ ซึ่งเป็นวัฒนธรรมของเหล่านักอนาธิปไตย ที่ใช้เป็นจุดนัดพบแลกเปลี่ยน และพักผ่อน

จุดเด่นของ infoshop คือมีบริการกาแฟ อาหาร รวมถึงหนังสือแนวอนาธิปไตย (ซึ่งจะขาดไม่ได้เลย) และงานศิลปะอื่น ๆ สำหรับใช้เป็นห้องเรียนของเหล่านักเคลื่อนไหวแนวอนาธิปไตย — เพราะนอกจากที่จะมีการพบปะพูดคุยกันธรรมดาพร้อมด้วยหนังสือ งานศิลป์ กาแฟ และอาหารแล้ว ใน infoshop ส่วนใหญ่มักที่จะมีการอบรมเชิงปฏิบัติการ (work shop) หรือจัดนิทรรศการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการเมือง และวิธีการเคลื่อนไหวแบบอนาธิปไตยอยู่บ่อยครั้ง

ดังนั้นในร้าน Red Emma’s Bookstore Coffeehouse คุณจึงจะพบเห็นทุกอย่างดังที่กล่าวไป รวมถึงสินค้าที่มีราคาถูกอย่างไม่น่าเชื่อ (ว่าอยู่ในสหรัฐอเมริกา ใจกลางโลกทุนนิยม!)

น่าไปเยี่ยมนะ

วันนี้เพิ่งไป ร้านหนังสือเดินทาง มา ตรงผ่านฟ้า ชอบ

tags:
|
|
|
|