Tag: Biryani

  • Biryani

    อาหารอินเดีย หน้าตาประมาณข้าวผัดกะเครื่องเทศ+ผัก เหลืองๆ อร่อยมากๆ กินค่อนข้างบ่อย สูตร Chicken Biryani เบอร์ยานี่ไก่. อีกที่