Tag: BBC

 • การแฮ็กคือการเรียนรู้แห่งอนาคต Raspberry Pi: Hacking is a 21st century literacy

  การแฮ็กคือการเรียนรู้แห่งอนาคต Raspberry Pi: Hacking is a 21st century literacy

  Raspberry Pi เป็นคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก กว้างxยาวประมาณเครดิตการ์ด หน้าตามันเหมือนแผงวงจรลุ่นๆ มากกว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์สำเร็จ และห่างไกลจากความสวยเนี๊ยบอย่างไอแพด แต่ผู้สร้างก็ตั้งใจจะให้มันเป็นแบบนี้ มันคือจิตวิญญาณแห่งความอยากรู้อยากเห็นจากทศวรรษ 1980 ที่ถูกผลักไปข้างหน้าเพื่อศตวรรษที่ 21 ไม่เพียงแต่ซอฟต์แวร์ที่บรรดาเด็กๆ นักเรียนจะแฮ็กได้ง่ายๆ แต่รวมไปถึงฮาร์ดแวร์ด้วย “hacking” คือ literacy ของโลกอนาคต เพราะ hacking หมายถึงการที่เราสามารถควบคุมเทคโนโลยีได้ด้วยมือเราเอง ไม่ต้องงอนง้อรอเป็นปีๆ ขอจากผู้ผลิตให้เมตตาเพิ่มฟีเจอร์นั่นนี่ให้เรา

 • “Unfortunately, some people died.” — Abhisit Vejjajiva

  “Unfortunately, some people died.” — Abhisit Vejjajiva

  Why very far-fetched? You were the person in power use of force in tearing down the protest camp.

 • ปรีดี พนมยงค์: “ความผิดพลาดบกพร่องของคณะราษฎร” และ “การแก้ไขวิกฤตประเทศไทย”

  นายปรีดี พนมยงค์ ผู้นำคณะราษฎรให้สัมภาษณ์สถานีวิทยุบีบีซี ภาคภาษาไทย เมื่อ พ.ศ. 2525 ซึ่งเป็นวาระครบรอบ 50 ปีการเปลี่ยนแปลงการปกครองของไทย คลิปเสียง 1, คลิปเสียง 2 จาก Thai E-News ปรีดี : ผมก็พักผ่อนอยู่บ้านบ้าง นั่งรถไปทัศนาจรบริเวณใกล้ ๆ บ้าง เขียนหนังสือหรือบทความบ้าง อ่านหนังสือพิมพ์ และนิตยสารทั้งของไทยและของต่างประเทศ ฟังวิทยุกระจายเสียงและดูโทรทัศน์บ้าง โดยเฉพาะผม เป็นแฟนของข่าวบีบีซีมาช้านานแล้ว ตั้งแต่ก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 และในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 ทั้งตอนอยู่ในประเทศจีน และระหว่างอยู่ในฝรั่งเศสนี้ ก็ฟังวิทยุบีบีซี ทั้งภาคภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศสในตอนเช้าและภาคภาษาอังกฤษในตอนกลางคืนอีก แต่ภาคภาษาไทยฟังไม่ได้เพราะบีบีซี ส่งข้ามไปภาคตะวันออกไกลเสีย ผู้สื่อข่าวบีบีซี : ผมอยากจะขอความกรุณาให้ท่านมองย้อนหลัง เรื่องประชาธิปไตยในเมืองไทย ในฐานะที่เป็นผู้ก่อการจะได้มั้ยครับ ปรีดี : ได้ครับ ในฐานะผู้ก่อการขอพระราชทานรัฐธรรมนูญประชาธิปไตย ผมมองย้อนหลังดังต่อไปนี้ ความผิดพลาดบกพร่องของคณะราษฎร 2 ประเภท คือความผิดพลาดบกพร่องที่เหมือนกับทุก ๆ ขบวนการเมือง…