AutoIt v3

AutoIt เป็นภาษาสคริปต์คล้าย ๆ ภาษา BASIC เอาไว้สั่งงานใน Windows อัตโนมัติ เช่น เปิดโปรแกรมนี้ กดปุ่มนั้น จับภาพหน้าจอ ทำโน่นทำนี่ (ถ้าบน Mac OS X ก็ประมาณ AppleScript)

ออก รุ่น 3 แล้ว (โปรแกรมที่เขียนด้วยภาษาของรุ่น 2 เอามาใช้ด้วยกันไม่ได้ ภาษามันเปลี่ยน) read more