Tag: automation

  • AutoIt v3

    AutoIt เป็นภาษาสคริปต์คล้าย ๆ ภาษา BASIC เอาไว้สั่งงานใน Windows อัตโนมัติ เช่น เปิดโปรแกรมนี้ กดปุ่มนั้น จับภาพหน้าจอ ทำโน่นทำนี่ (ถ้าบน Mac OS X ก็ประมาณ AppleScript) ออก รุ่น 3 แล้ว (โปรแกรมที่เขียนด้วยภาษาของรุ่น 2 เอามาใช้ด้วยกันไม่ได้ ภาษามันเปลี่ยน) ได้ลิงก์มาจาก เกมส์จับคู่ โดย Hui นานมากแล้ว สองปีกว่า ตอนนั้นเค้าเขียนโปรแกรมให้เล่นเกมส์อัตโนมัติ – -“ technorati tags: automation, Windows, scripting

  • ขอคารวะ

    โปรแกรมเล่นเกมจับคู่ พันจอก!