Tag: 2550

  • PrachataiNoi Classroom

    ประชาไทน้อย ชวนฟังบรรยาย อนาคตการเมืองไทยหลังประชามติ เชิญชวนนักเรียนข้างถนน ผู้รักการศึกษาตลอดชีวิต และสื่อมวลชน ร่วมฟังบรรยาย ห้องเรียนประชาไทน้อย วิชาสัมมนาการเมืองไทย (สมท101) ปีการศึกษา 2550 ตอน: อนาคตการเมืองไทยหลังประชามติ พุธที่ 15 สิงหาคม 2550 เวลา 13:00-16:00 น. ห้อง 206.2 อาคาร 2 คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ ผู้ร่วมบรรยาย… คำพร ธุระเจน (นศ. นิติ มธ., ประธานวิชาการ มธ., แฟนพันธุ์แท้ 2004 เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.) ตฤน ไอยะรา (นศ. เศรษฐ มธ.) ชาติชาย แสงสุข (นายกองค์การบริหารนศ. มรภ.นครสวรรค์, สมาชิกสภาร่างรธน.) ทศพล เชี่ยวชาญประพันธ์ (นศ. รัฐศาสตร์ จุฬา, แฟนพันธุ์แท้…

  • 2006-2007

    บ๊ายบาย 2006, 2549 มีอะไรเกิดขึ้นเยอะแยะ ในหนึ่งปี จะว่าสั้นก็สั้น จะว่ายาวก็ยาว เป็นช่วง ๆ ไป ในบางช่วง มันก็นานเสียเหลือเกิน เมื่อไหร่จะจบ ๆ หมด ๆ ไปนะ แต่ในบางช่วง มันก็สั้นเสียจนน่าใจหาย โดยเฉพาะอะไรที่มันไปเกี่ยวข้องกับคนใกล้ชิด การได้ใช้เวลาด้วยกัน การจากลา ทุกอย่างมันสั้นไปเสียหมด และดูเหมือนไม่เคยพอ ได้เดินทางในโลกนี้ไปแล้วอีกหนึ่งปี มีอะไรเปลี่ยนแปลงในตัวเราบ้าง ลองทบทวน ปีหน้า ปี “สายลับคู่” 2007, 2550 ดูซิ จะมีอะไรสนุก ๆ อีก 🙂 สุขภาพดีกันถ้วนหน้า กาย ใจ สิ่งแวดล้อม สังคม มีปีที่ดีด้วยกัน 🙂 technorati tags: 2006, 2549, 2007, 2550