Tag: 2014

  • Happy 2014: “เมื่อจะตาย ก็ขออย่าให้ตายอย่างโง่ๆ อย่างบ้าๆ”

    สวัสดีปีใหม่นะครับ “คำอวยพร” หรือ “ความปราถนาดีต่อกัน” ที่เหมาะสมกับปี 2014 อย่างยิ่ง น่าจะเป็นที่อ.ป๋วยเคยเขียนไว้ว่า “เมื่อจะตาย ก็ขออย่าให้ตายอย่างโง่ๆ อย่างบ้าๆ คือตายในสงครามที่คนอื่นก่อให้เกิดขึ้น ตายในสงครามกลางเมือง ตายเพราะอุบัติเหตุรถยนต์ ตายเพราะน้ำหรืออากาศเป็นพิษ หรือตายเพราะการเมืองเป็นพิษ” โชคลาภเงินทองไปหากันเองเถิดครับ ขอให้ทุกคนแค่นี้พอ