"มายาคติ" / "อคติ"

การตัดสินใจทุกอย่างของเรา บางทีก็ไขว้เขว

เพราะเรา รัก โลภ โกรธ หลง

เห็นคนที่เรารัก ทำอะไรก็ตาม เราก็ว่าดี

มีอะไรดีๆ ที่ไหน เราก็บอกคนที่เรารักก่อนคนอื่น

มีงานที่นั่นที่นี่ บางทีเราก็ไปบอกเพื่อนบอกรุ่นพี่รุ่นน้องเราก่อน แล้วค่อยไปบอกคนอื่น read more