Tag: Spanish Civil War

  • If You Tolerate This Your Children Will Be Next

    (จาก คนป่วย/จิต(ร์ทัศน์) :P) เพลง ถ้าคุณทนสิ่งเหล่านี้ ลูกคุณจะเป็นรายต่อไป โดย นักเทศน์ข้างถนนคลุ้มคลั่ง อัลบั้ม นี่คือความจริงของฉัน บอกของคุณสิ   อนาคตสอนคุณ ให้อยู่โดดเดี่ยว ปัจจุบัน ให้หวาดกลัว และเลือดเย็น หากว่าฉันยิงกระต่ายได้ ฉันย่อมยิงฟาสซิสต์ได้ กระสุนที่สมองคุณวันนี้ แต่เราก็จะลืมมันหมดอีก อนุเสาวรีย์ ผ่านปากกา กระดาษ ทำฉันเป็นสิ่งประหลาด ที่ขี้ขลาด และถ้าคุณทนสิ่งเหล่านี้ ลูกคุณจะเป็นรายต่อไป และถ้าคุณทนสิ่งเหล่านี้ ลูกคุณจะเป็นรายต่อไป รายต่อไป รายต่อไป รายต่อไป แรงดึงดูดยังกดหัวฉัน หรือมันอาจจะอับอาย ที่ทั้งแสนหนุ่ม และทั้ง แสนไร้ประโยชน์ รูในหัวคุณวันนี้ แต่ฉันผู้รักสันติ ฉันเคยเดินรัมบลาจอแจ แต่อย่างไม่ได้ตั้งใจ และถ้าคุณทนสิ่งเหล่านี้ ลูกคุณจะเป็นรายต่อไป และถ้าคุณทนสิ่งเหล่านี้ ลูกคุณจะเป็นรายต่อไป รายต่อไป รายต่อไป รายต่อไป และบนถนนคืนนี้ ชายชราเล่น กับชิ้นหนังสือพิมพ์ จากวันรุ่งโรจน์เคยเป็น และถ้าคุณทนสิ่งเหล่านี้ ลูกคุณจะเป็นรายต่อไป…