Computer Crime Act forum reports

รายงาน เสวนา ร่าง พรบ.ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เมื่อวันที่ 30 พ.ย. 2549 ที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายงานโดยประชาไท: ไม่ชอบธรรมตั้งแต่การออกกฎหมายโดย สนช.

นายจอน อึ๊งภากรณ์ อดีตสมาชิกวุฒิสภากทม.:

“รัฐบาลนี้ควรจะแค่รักษาการ ไม่ใช่ออกกฎหมาย” read more

Thailand’s Political Reform++

โจทย์ปฏิรูปการเมือง — การเมืองไทยยังไม่บรรลุโจทย์เดิม

วันที่ 29 พ.ย. 2549 ที่คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดเสวนาปฏิรูปการเมืองครั้งที่ 1 เรื่อง “โจทย์ปฏิรูปการเมือง 2550”
มีผู้ร่วมเสวนาได้แก่ รศ.ดร.นครินทร์ เมฆไตรรัตน์, รศ.ดร.สุวินัย ภรณวลัย, ศ.รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์, ผศ.ดร.อภิชาต สถิตนิรามัย, ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์, รศ.ดร.วรเจตน์ ภาคีรัตน์, ผศ.สิริพรรณ นกสวน, ดำเนินรายการโดย อ.ปกป้อง จันวิทย์ (ตามกำหนดการเดิม ระบุชื่อ นายพิภพ ธงไชย และนายสุริยะใส กตะศิลา แต่ทั้งสองได้ปฏิเสธที่จะร่วมอย่างกะทันหัน) read more

Seminars at Faculty of Economics, Thammasat University

สัมมนา/เสวนา ที่ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

พุธ 29 พ.ย. 13:30 น.

เสวนาปฏิรูปการเมืองครั้งที่ 1: “โจทย์ปฏิรูปการเมือง 2550”

รศ.ดร.นครินทร์ เมฆไตรรัตน์, รศ.ดร.สุวินัย ภรณวลัย, พิภพ ธงไชย, สุริยะใส กตะศิลา, ศ.รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์, ผศ.ดร.อภิชาต สถิตนิรามัย, ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์, รศ.ดร.วรเจตน์ ภาคีรัตน์, ผศ.สิริพรรณ นกสวน, อ.ปกป้อง จันวิทย์ read more

Thursday Media Seminars

สัมมนา/เสวนา เรื่องสื่อที่ธรรมศาสตร์ เร็ว ๆ นี้ — ไม่เสียค่าใช้จ่าย

คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มธ. ขอเชิญบุคคลทั่วไปร่วมสัมมนา:
“ปัญหาจริยธรรมสังคมไทย : สื่อจะช่วยได้อย่างไร?”
พฤ 23 พ.ย. 2549 8:30-15:00 น.
ณ ห้องกษัตริย์ศึก 1 โรงแรมทวินทาวเวอร์ ถ.รองเมือง ปทุมวัน
(กรุณาสำรองที่นั่งที่ 0-2613-2703, 0-2221-0830) read more

Sarasatr

The 10th Sarasatr Symposium on SITUATIONIST SPACES


การประชุมทางวิชาการระดับชาติว่าด้วยการออกแบบทุกสาขา
รวมทั้งสถาปัตยกรรม และศาสตร์เกี่ยวเนื่อง
วันที่ 26 – 27 ตุลาคม 2549
ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย read more

Thammasat Linguistics Seminar 2006

ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ขอเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการภาษาและภาษาศาสตร์ ประจำปี 2549
และเพื่อเป็นเกียรติแด่ ศาสตราจารย์ ดร. พิณทิพย์ ทวยเจริญ และอาจารย์ ดร. ศิรินี เจนวิทย์การ ในวาระอายุครบห้ารอบ read more

Seminars on 22 April

ช่วงนี้สัมมนาเยอะแฮะ

สัมมนา “หมิ่นพระบรมเดชานุภาพในสังคมไทย”

กำหนดการ

 • 9.30 – 12.00 น.
  “คดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ : พิทักษ์สถาบันหรือเครื่องมือคุกคามประชาชน?”
  วิทยากร: คุณโสภณ สุภาพงษ์ รักษาการสมาชิกวุฒิสภา, ศ. ดร. คณิต ณ นคร คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, พล.ต.ท. สมเกียรติ พ่วงทรัพย์ อดีตผู้บัญชาการสันติบาล, คุณไพโรจน์ พลเพชร สมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
  ผู้ดำเนินรายการ: อ. ไพสิฐ พานิชย์กุล มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
 • 13.00 – 15.00 น.
  อภิปราย “ทางออก : ถึงเวลาปฏิรูปกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ?”
  วิทยากร: ดร. เกษียร เตชะพีระ อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, เปลว สีเงิน คอลัมนิสต์อาวุโส หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ (อาจมีการเปลี่ยนแปลง), คุณวสันต์ พานิช คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, ผศ. สมชาย ปรีชาศิลปกุล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ผู้ดำเนินรายการ: ศ. สมเกียรติ ตั้งนโม มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน

ยูธคาเฟ่ “เยาวชนจะมีส่วนร่วมในการปฏิรูปการเมืองได้อย่างไร”

 • วัน: วันเสาร์ที่ 22 เมษายน 2549
 • เวลา 8.30 – 16.30 น.
 • ที่: ห้องประชุมภาณุรังษี เอ ชั้น 1 โรงแรมรอยัลริเวอร์ ถ.สี่พระยา (แผนที่)
 • จัดโดย: เครือข่ายเยาวชนใส่ใจบ้านเมือง และบางกอกฟอรั่ม

โทรสำรองที่นั่งได้ที่ 02-228-1362-3 หรือ 09-703-6823
หรือ gaemchooei AT yahoo.com (รับจำนวนจำกัด)

มีงาน Blognone Tech Day ด้วย ในวันเดียวกัน แยกร่างกันไปละกันครับ 😛
(พ่อแม่จูงลูกไปทิ้งไว้งานสอง หนีไปฟังงานแรก แล้วค่อยกลับมารับไปงานสามพร้อมกันตอนเย็น … เอ่อ ต้องเป็นถนนกรุงเทพตอนวันหยุดยาวอ่ะนะ ถึงจะทำได้) read more

Hamburg Seminar Notes

Update: ขอเอาลิงก์ออกไปก่อน รออนุญาตจากผู้บรรยาย

Update: ผู้บรรยาย เงียบ

สืบเนื่องจากงาน เสวนา “วิกฤติทักษิณและอนาคตการเมืองไทย หลังการเลือกตั้ง เมษายน 2549” เมื่อวานนี้ (8 เมษา)

ตามคำขอ ผมทำบันทึกเอาไว้ ไม่สมบูรณ์นัก คงตกหล่นไปหลายประเด็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงหลัง ๆ ซึ่งคุยกันเร็วมาก ตามไม่ค่อยทัน แต่คิดว่าก็น่าจะเป็นประโยชน์บ้าง ดาวน์โหลดได้ที่นี่เลยครับ:
บันทึกการเสวนา “วิกฤติทักษิณและอนาคตการเมืองไทย หลังการเลือกตั้ง เมษายน 2549” (รุ่น 3, 10 หน้า)
OpenDocument Text (ต้นฉบับ) | PDF (อ่านอย่างเดียว) read more

Friday Talk with Dr. Somkit

ไม่ใช่ จาตุศรีพิทักษ์ นะ 🙂

ศาสตราจารย์ ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย์
อดีตสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ และศาสตราจายร์ด้านกฎหมายมหาชน ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จะมาเบอร์ลิน และวันศุกร์ที่จะถึงนี้ ตอนเย็น ๆ ถ้าเกิดว่ามีคนสนใจก็มีการเสวนาการเมืองกัน read more

to Hamburg this Sat (8)

เสวนา “วิกฤติทักษิณและอนาคตการเมืองไทย หลังการเลือกตั้ง เมษายน 2549”
วันเสาร์ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2549
เวลา 10.00 – 13.00
ณ. ห้อง 221 Asien-Afrika-Institut (AAI), Universität Hamburg
more info

มีเพื่อนที่นี่ไป ก็เลยจะไปด้วย เพิ่งรู้ว่ามันอยู่ไม่ไกลจากเบอร์ลิน (โง่ภูมิศาสตร์อีกเช่นเคย)
อยากเจอ อ. ปริญญา อีกรอบด้วย read more