แบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับกติกาในโลกออนไลน์

แบบสำรวจโดยโครงการกฎหมายคอมพิวเตอร์ภาคประชาชน My Computer Law ครับ

คุณคิดว่ากฎกติกาของอินเทอร์เน็ตควรเป็นอย่างไร ?
เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นในแบบสำรวจ คำถามมีทั้งหมด 6 ข้อ ใช้เวลา 2-10 นาที
ผลสำรวจที่จะเปิดเผยสู่สาธารณะ จะเป็นสถิติภาพรวมที่ระบุตัวตนผู้ตอบไม่ได้

คลิกที่นี่เพื่อทำแบบสำรวจ