New Operations Management program at SIIT

ดูเหมือนปีการศึกษาใหม่ที่จะถึงนี้ ที่สถาบันเค้าจะเปิดสาขาใหม่ คือ
การจัดการการดำเนินงาน (Operations Management)

เหมือนจะเปิดพวกแนว ๆ อุตสาหการ การจัดการเยอะขึ้นแฮะ ตอนนี้ก็มี เทคโนโลยีการจัดการ, การจัดการวิศวกรรม อยู่แล้ว (นอกเหนือจากอุตสาหการ/การผลิต) ต่อไปคงจะเปิดเป็น business school ไปเลย – -“
จริง ๆ ก็ไม่แปลกมั้ง แบบทานากะก็ได้นี่ “College of Science and Technoloy” (สมัยนั้น) แต่ก็มี business school ได้ .. MIT เค้ายังมี คณะปรัชญาและภาษาศาสตร์ เลย 😛 ชื่อนี่ไม่ค่อยเกี่ยวเท่าไหร่
อย่างโยธาเค้าก็มีสาขาย่อย การจัดการการก่อสร้าง การจัดการระบบอาคาร … อะไร ๆ ก็ บริหาร อะไร ๆ ก็ การจัดการ แหม
(แต่ อ่ะแฮ่ม Public Administration ไม่เหมือนกับ Business Administration นะ อย่ามึน :P) read more