Java Kernel

หลายคนคงเคยบ่นว่า ทำไมตัว Java Runtime มันใหญ่จัง
น่าจะเล็ก ๆ กว่านี้หน่อย แล้วจะใช้อะไรเพิ่มก็ค่อยให้มันไปดาวน์โหลดเอาเอง (คิดแบบยุค always on)

บัดนี้ความฝันกำลังจะเป็นจริงแล้ว ด้วยโครงการ Java Kernel (หรือชื่อเดิม “Java Browser Edition”)
ซึ่งถ้าทำสำเร็จเนี่ย (เป้าหมายคือ Java 7) เราอาจจะเห็น Java Kernel ขนาด 3 MB ก็เป็นได้ read more