Tag: Internet censorship

 • Forum on Computer Crime Act – 21 Dec

  การเสวนารับฟังความคิดเห็น หัวข้อ “ร่วมวิพากษ์ร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ….” วันพฤหัสบดี ที่ 21 ธันวาคม 2549 8.30-16.30 น. โรงแรมดิเอมเมอรัล รัชดา กรุงเทพฯ (แผนที่) จัดโดย สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย ร่วมกับ 3 ชมรม/มูลนิธิ และ 4 สมาคมผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้อง วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความเข้าใจพื้นฐานร่วมกัน เกี่ยวกับเจตนารมณ์และนัยสำคัญของร่างฯ เพื่อรับฟังข้อคิดเห็น ข้อสังเกต ข้อห่วงกังวล และข้อเสนอแนะ ร่วมกันจากทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงร่างฯ ในชั้นสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้สมบูรณ์ต่อไป กำหนดการ 9:00-10:00 นำเสนอที่มาของ “คำนิยาม” & “ฐานความผิด” โดย ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล 10:00-10:55, 11:00-12:00 นำเสนอการวิพากษ์ โดย ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล (รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ คนที่ 2)…

 • Legalised It!

  หากใครลองเปิดเทประหว่าง สนช. และ รมต. ฟังอีกรอบ คงจะหูผึ่ง!!! “ควรมีบทควบคุมไปถึงผู้ที่บรรจุข้อมูลในเซิบเวอร์จากต่างประเทศที่เผยแพร่ในไทย โดยเฉพาะข้อความที่หมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเราต้องบล็อกข้อมูลลักษณะนี้ให้ได้ แต่จากที่ดูมาตรา 16 ทั้ง 8 อนุมาตรา ไม่มีตรงไหนสามารถบล็อกได้ จึงเป็นช่องว่างช่องโหว่ในการดำเนินการดังกล่าว” สนช. ท่านหนึ่งอภิปราย ฝ่ายรัฐมนตรีไอซีทีตอบว่า “ที่ผ่านมามีข้อความลงในเว็บไซด์ที่หมิ่นพระมหากษัตริย์อย่างรุนแรง ทำให้ผมรู้สึกว่าไม่สามารถควบคุมโดยตรงได้ จึงขอพิจารณากฎหมายของกระทรวงไอซีที 4 ฉบับ และนำเสนอเข้า ครม. อาจเป็นเพราะตนเป็นคนใจร้อน จึงขอให้ ครม. พิจารณาร่างกฎหมายนี้เป็นเรื่องเร่งด่วน” อธิบายให้เข้าใจง่ายขึ้นได้ว่า ร่างของรัฐบาลที่ส่งมาเขียนไม่ชัดเจนหรือไม่ได้เขียน เมื่อเข้ามาในสภาก็ดีแล้ว กูจะเขียนให้ชัดแจ่มแจ๋วกว่าเดิมว่า รัฐสามารถ “บล๊อกเว็บไซต์” ได้ สนช. ผู้เปิดประเด็นนามว่า “บวรศักดิ์ อุวรรณโณ” หัวใจสำคัญในการแก้ไขร่างฉบับนี้จึงไม่ใช่การแก้ไขปรับปรุงมาตราใดมาตราหนึ่ง แต่อยู่ที่จะยินยอมเปิดทางให้อำนาจรัฐ “บล๊อกเว็บไซต์” ได้หรือไม่!!! หรืออาจกล่าวได้อีกทางว่า หลังปฏิวัติ 19 กันยา รัฐบาลทหารใช้อำนาจ “สีเทา ๆ ” ไล่ปิดไล่บล๊อกเว็บอุดตลุด ณ…

 • Computer Crime Act forum reports

  รายงาน เสวนา ร่าง พรบ.ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เมื่อวันที่ 30 พ.ย. 2549 ที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รายงานโดยประชาไท: ไม่ชอบธรรมตั้งแต่การออกกฎหมายโดย สนช. นายจอน อึ๊งภากรณ์ อดีตสมาชิกวุฒิสภากทม.: “รัฐบาลนี้ควรจะแค่รักษาการ ไม่ใช่ออกกฎหมาย” “เพียงแค่อ่านมาตรา 13 ก็เห็นแล้วว่า เป็นร่างกฎหมายที่จะทำให้เสรีภาพทางอินเตอร์เน็ต แย่กว่าสื่อสิ่งพิมพ์หลายเท่า” “หากตีความตาม มาตรา 13(2) แล้ว หากเพียงมีข่าวลือในอินเตอร์เน็ต เช่น ข่าวลือว่าอดีตนายกฯ ทักษิณ ชินวัตร กำลังจะกลับมาเมืองไทย ก็อาจมีความผิดตามมาตรานี้ได้ หรือแม้แต่มีข่าวลือว่าจะเกิดรัฐประหารก็มีความผิดตามข้อนี้แล้ว เมื่อพูดว่าเกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศนั้น มันกว้างมาก และไม่รู้ว่าความมั่นคงคืออะไร” “มาตรา 13 นี้จะต้องตัดทิ้งไปเลย อย่างไรก็ดี ร่างกฎหมายฉบับนี้จะแก้ที่รายมาตรายากมาก สิ่งที่ต้องทำคือต้องต่อสู้เพื่อคว่ำกฎหมายฉบับนี้ ให้รอรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง ต้องมีกระบวนการที่ถามความเห็นวงกว้างในสังคม แต่ทุกกฎหมายที่เข้าสภา กลับทำแบบงุบงิบ ไม่เปิดประชาพิจารณ์” รายงานโดยพลวัต: เรื่องจำเป็นที่ไม่มีใครใส่ใจ นายพิชัย พืชมงคล สำนักกฎหมายธรรมนิติ :…

 • ridiculous 13

  แย่แล้วครับ ! พี่น้อง ! ดูนี่ ๆ (จาก ร่าง พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์) มาตรา ๑๓ ผู้ใดกระทำด้วยประการใด ๆ ดังต่อไปนี้ … (๒) นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะทำให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศ หรือก่อให้เกิดความตื่นตระหนกกับประชาชน … แปลว่า เราจะ.. อัพ/ดาวน์โหลด การ์ตูน หนัง นิยาย ฯลฯ ไม่ได้แล้ว … ก็มันเป็นเรื่องแต่งหมดอ่ะ — เป็นเท็จ! หนังผี เรื่องผี ยิ่งแล้วใหญ่ … ห้าม — ก่อให้เกิดความตื่นตระหนกกับประชาชน! แล้ว แผ่นดินไหว เนี่ย … ทำให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศ เปล่าหว่า? girl friday: “มีเพลงรัก (น้ำเน่า) ในครอบครอง ก็มีความผิด เพราะทำให้หวั่นไหว เป็นภัยต่อความมั่นคง!” ไปสัมมนาแล้วเครียด…

 • Sign up the FACT petition

  ร่วมลงชื่อสนับสนุน คำร้องต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ให้ยกเลิกการปิดกั้นเนื้อหาในอินเทอร์เน็ต tags: Internet censorship, Internet, petition

 • Blocked websites in Thailand

  เว็บไซต์ที่ถูกปิดกั้นในประเทศไทย, รวบรวมข่าวโดย 2Bangkok.com Blocked websites in Thailand, collected by 2Bangkok.com Censorship in Thailand (Internet + others) tags: Internet censorship | news

 • Get the FACT

  FACT Freedom Against Censorship Thailand กลุ่มเสรีภาพต่อต้านการเซ็นเซอร์แห่งประเทศไทย http://facthai.wordpress.com/ แถลงข่าว / Press release tags: Freedom Against Censorship Thailand, FACT, Internet censorship, freedom, Thailand

 • 13 Internet Enemies

  Reporter without Borders: รายชื่อ 13 ศัตรูอินเทอร์เน็ต พ.ศ. 2549 เบลารุส พม่า จีน คิวบา อียิปต์ อิหร่าน เกาหลีเหนือ ซาอุดิอาระเบีย ซีเรีย ตูนิเซีย เติร์กเมนิสถาน อุซเบกิสถาน เวียดนาม tags: censorship, Internet, Internet censorship

 • OpenNet Initiative

  OpenNet Initiative (ONI) ภารกิจของ ONI คือการตรวจสอบหาความจริง และท้าทาย การกรองเนื้อหา (filtration) และการตรวจตราเฝ้าดู (surveillance) โดยรัฐ วิธีของเราประยุกต์ความเข้มงวดในระเบียบวิธี เข้ากับการศึกษาการกรองเนื้อหาและการตรวจตราเฝ้าดู และผสมผสานการศึกษากรณีจริง เข้ากับการตรวจยันทางเทคนิค เป้าหมายของเราคือ เพื่อสร้างภาพที่น่าเชื่อถือของการปฏิบัติเหล่านี้ ในระดับชาติ ภูมิภาค และองค์กร และขุดค้นผลกระทบของมัน ที่มีต่อ เอกราชของรัฐ ความมั่นคง สิทธิมนุษยชน กฎหมายระหว่างประเทศ และโลกาภิบาล ตัวอย่างผลการศึกษาในประเทศต่าง ๆ : จีน พม่า สิงคโปร์ The ONI mission is to investigate and challenge state filtration and surveillance practices. Our approach applies methodological rigor to the study…

 • Freedom Against Censorship Thailand — NOW!

  Against Censorship in Thailand ข่าวประกาศจากกลุ่ม FACT (กลุ่มเสรีภาพต่อต้านการเซ็นเซอร์แห่งประเทศไทย) พูดถึงการบล็อกเว็บไซต์ ซึ่งนอกจากจะเป็นการจำกัดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นแล้ว ยังผิดรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 นอกจากนี้ ยังกระทำกันอย่างเป็นความลับ ไม่เปิดเผยทั้งเกณฑ์การบล็อก รายชื่อเว็บที่ถูกบล็อก และมีการทำทีว่าปัญหาที่เกิด เป็นปัญหาทางเทคนิค กล่าวถึง ผลกระทบทางสังคมและทางวิชาการ และเรียกร้องให้ยุติการเซ็นเซอร์ทั้งหมดอย่างสิ้นเชิง (Thai text follows – ภาษาไทยดูด้านล่าง) FOR IMMEDIATE RELEASE FREEDOM AGAINST CENSORSHIP THAILAND — NOW! A distinguished group of academics, journalists, publishers, business owners and parents today formed the Freedom Against Censorship Thailand (FACT) to…