Tag: Evolutionism

  • Heaven

    จงตื่นเถิด เปิดตา หาความรู้ เรียนคำครู คำพระเจ้า เฝ้าขยัน จะอุดม สมบัติ ปัจจุบัน แต่สวรรค์ ดีกว่า เราอย่าลืม หมายเหตุ: ผมเชื่อดาร์วินมากกว่าพระเจ้านะ ลองอ่านนี่ดู tags: god