Tag: Cultural Revolution

  • พระราชดำรัสและคติพจน์เหมาเจ๋อตุง

    ไอเดียการเผยแพร่พระราชดำรัส ยกโควตมาออกอากาศช่วงข่าวภาคค่ำ และในโอกาสต่างๆ นี่เหมือนกับการพิมพ์เผยแพร่หนังสือ “คติพจน์เหมาเจ๋อตุง” (毛主席语录) ในช่วงการปฏิวัติวัฒนธรรม ซึ่งเป็นหนังสือขายดีอันดับ 2 ของโลก รองจากไบเบิล