The most terrifying thing is what people do want

“Television is the first truly democratic culture – the first culture available to everybody and entirely governed by what the people want. The most terrifying thing is what people do want.”

“โทรทัศน์เป็นวัฒนธรรมประชาธิปไตยที่แท้จริงอย่างแรก – วัฒนธรรมอย่างแรกที่ทุกคนเข้าถึงได้และทั้งหมดดำเนินไปโดยสิ่งที่ผู้คนต้องการ. สิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือสิ่งที่ผู้คนต้องการจริง ๆ.”

Clive Barnes on Television (New York Times, December 30, 1969)

สิ่งน่ากลัวที่ว่านั้น ไปได้ทุกที่ รวมถึงในสื่อนฤมิตและอินเทอร์เน็ตด้วย

ที่ตายกันบนถนน ก็ไม่ได้เป็นผลมาจาก “สิ่งที่ผู้คนต้องการ” หรือไง ?

แล้วเราจะโทษใครคนอื่น-โดยตัวเองหนีความรับผิดชอบหรือ ?

technorati tags:
,
,

Re/ad

ศูนย์วิจัยทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ วารสาร “อ่าน”
ขอเชิญร่วมเสวนาว่าด้วย
ภารกิจของการวิจารณ์วรรณกรรมและภาพยนตร์

พบกับ

  • “เขาวงกตของการอ่าน และกิจที่ไม่เสร็จของการวิจารณ์” โดย อิสระ ชูศรี
  • “ทางตันของงานวิจารณ์ภาพยนตร์: ขาเชียร์พีอาร์ + คุรุแก่กล้า VS คนเศร้าเพราะรัก (หนังเล็ก)” โดย อาดาดล อิงคะวณิช

ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดย ไอดา อรุณวงศ์ บรรณาธิการวารสาร “อ่าน” ดำเนินการเสวนาโดย วีระศักดิ์ กีรติวรนันท์

วันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม 2551 เวลา 13.00 – 16.00 น.
ณ ห้องกระจก คอมม่อนรูมริมน้ำ ชั้น 1 ตึกคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

[ ผ่าน ฟ้าเดียวกัน ]

anyone feel ReadCamp ?

technorati tags:
,
,

Criticism

ที่เคยว่าไว้ เรื่องมีหนังสือเกี่ยวกับการวิจารณ์เยอะแยะเลย ในงานหนังสือที่ผ่านมา

วันนี้เอารายการมาให้ดูดีกว่า เกือบทั้งหมดเอามาจากรายชื่อหนังสือ จากบูทของ สกว.

(ไม่รู้จะพิมพ์เองทำไม หากูเกิลปุ๊ปก็เจอแล้ว ไฟล์ Excel)

ถ้าจะสร้างสรรค์อะไรออกมา แต่ไม่ยอมให้ถูกวิจารณ์ รับไม่ได้ ก็อย่าเผยแพร่มันเลย เก็บไว้กับตัวเถอะ ผมคิดอย่างนั้น

นักชิม ก็เป็นความเชี่ยวชาญเฉพาะในตัวมันเองอย่างหนึ่ง ไม่จำเป็นต้องเป็นพ่อครัวเอง

งานสร้างสรรค์ ก็มีชีวิตของมันเอง เมื่อตัวอักษรหลุดออกจากปากกา ความคิดกลายเป็นคำพูด มันก็มีชีวิตของมันเอง
คนอื่นจะซึมซับตีความมันอย่างไร ก็เป็นเรื่องของพวกเขาแล้ว เราไม่มีสิทธิ์ และไม่สามารถ ไปบังคับตัวงานหรือตัวผู้เสพงานได้

วันนี้ไปผับแนวอังกฤษแถวทองหล่อ 13 ดีนะ

technorati tags:
,

Media Lens

จับตาสื่อ

Media Lens is an online, UK-based media watch project providing detailed and documented criticism of bias and omissions in the British media. Media Lens provide free detailed analysis of news reporting in the UK media, concentrating on the ‘quality’ liberal print and broadcast media.

Media Lens’s aim is to expose bias, inconsistencies, inaccuracies, omissions and untruths. They challenge journalists and editors by email and invite their response. They then collate and analyse the material and distribute a Media Alert (free mailing list) to members of the public who have signed up for the service.

โครงการ “แว่นสื่อ” (มีเดียเลนส์ Media Lens) เป็นโครงการจับตาสื่อ ที่นำเสนอบทวิจารณ์และวิเคราะห์อย่างละเอียด เกี่ยวกับคุณภาพ, ความละเลย และความไม่เป็นกลาง ของสื่อในสหราชอาณาจักร ตัวโครงการจะท้าทายและขอคำอธิบายจากบรรณาธิการของผู้สื่อข่าวและสื่อเกี่ยวกับข่าวที่นำเสนอ จากนั้นจะรวบรวมข้อเท็จจริงดังกล่าว วิเคราะห์ และกระจายจดหมายข่าวไปยังสมาชิกที่บอกรับ

PressJargon.org น่าจะสนใจ 🙂

tags: