งามต่างมุม : เสวนาในวาระเกษียณราชการ อู่ทอง โฆวินทะ


ภาควิชาปรัชญา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญร่วมเสวนาวิชาการ เรื่อง “งามต่างมุม”

เนื่องในวาระเกษียณอายุราชการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อู่ทอง โฆวินทะ ภาควิชาปรัชญา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญร่วมเสวนาวิชาการ เรื่อง “งามต่างมุม” โดย

  • รศ.ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ ภาควิชาภาษาและวรรณคดีอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ดร.สายัณห์ แดงกลม ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

วันจันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2551 เวลา 12.45 – 16.00 น.
ณ ห้อง ศศ.301 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ขอเชิญเข้าร่วมเสวนาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ
โทร. 0-2613-2610

http://www.tuphilre.net/

technorati tags:
,
,


One response to “งามต่างมุม : เสวนาในวาระเกษียณราชการ อู่ทอง โฆวินทะ”

  1. หวัดดีพี่ จำกันได้ป่าวเนี่ย..เต๊นท์เอง เพื่อนม่อน ที่วันนั้นไปบุกถึงบ้านส่วนเรื่องงานน่าสนใจดี ส่วนตัวชอบงานเขียนของอ.ชูศักดิ์อยู่เปนทุน แต่…คงไม่ได้ไป ฮ่าๆปล.(อาจจะ)เจอกันที่Readcamp..

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.