New Operations Management program at SIIT


ดูเหมือนปีการศึกษาใหม่ที่จะถึงนี้ ที่สถาบันเค้าจะเปิดสาขาใหม่ คือ
การจัดการการดำเนินงาน (Operations Management)

เหมือนจะเปิดพวกแนว ๆ อุตสาหการ การจัดการเยอะขึ้นแฮะ ตอนนี้ก็มี เทคโนโลยีการจัดการ, การจัดการวิศวกรรม อยู่แล้ว (นอกเหนือจากอุตสาหการ/การผลิต) ต่อไปคงจะเปิดเป็น business school ไปเลย – -“
จริง ๆ ก็ไม่แปลกมั้ง แบบทานากะก็ได้นี่ “College of Science and Technoloy” (สมัยนั้น) แต่ก็มี business school ได้ .. MIT เค้ายังมี คณะปรัชญาและภาษาศาสตร์ เลย 😛 ชื่อนี่ไม่ค่อยเกี่ยวเท่าไหร่
อย่างโยธาเค้าก็มีสาขาย่อย การจัดการการก่อสร้าง การจัดการระบบอาคาร … อะไร ๆ ก็ บริหาร อะไร ๆ ก็ การจัดการ แหม
(แต่ อ่ะแฮ่ม Public Administration ไม่เหมือนกับ Business Administration นะ อย่ามึน :P)

เหมือนจะเป็นไปตามนโยบายของมหาลัย คือ จะไม่พยายามเพิ่มจำนวนรับนศ.ปริญญาตรีแล้ว แต่จะไปเน้นที่ระดับบัณฑิตศึกษา (โท,เอก)
ยกเว้นกรณีที่เป็นสาขาใหม่ ๆ ที่มีแนวโน้มว่าจะเป็นที่ต้องการ และยังไม่มีที่อื่นเปิด (หรือยังไม่เพียงพอ)

ปัจจุบันเรามีมหาวิทยาลัยของรัฐอยู่แปดสิบแห่ง เรามีมหาวิทยาลัยเอกชนร้อยกว่าแห่ง ทุกแห่งรับนักศึกษาปริญญาตรี ธรรมศาสตร์อาจจะไม่มีความจำเป็น ต้องแข่งขันกันรับนักศึกษาปริญญาตรี

ธรรมศาสตร์จะไม่เพิ่ม จำนวนรับนักศึกษาปริญญาตรีอีกแล้ว เรามีนักศึกษาปริญญาตรีอยู่ประมาณ 23,000 คน
ผมคิดว่ามหาวิทยาลัยพยายามรักษาตัวเลขนี้เอาไว้ ถ้าจะต้องเพิ่มขึ้นจะเป็นกรณีตั้งคณะใหม่ สัดส่วนนักศึกษาปริญญาตรี ต่อปริญญาโทและปริญญาเอก ปัจจุบันอยู่ที่ 1 ต่อ 3 ในระยะต่อไป ธรรมศาสตร์จะพยายามทำให้สัดส่วนเป็น 2 ต่อ 3 ให้ได้

ซึ่งก็หมายความว่า ต้องไปเพิ่มการรับนักศึกษาปริญญาโท และปริญญาเอกให้มากขึ้น เพิ่มหลักสูตรต่างๆ ให้มากขึ้น นี่เป็นวิธีการหนึ่ง ที่มหาวิทยาลัยจะปรับเปลี่ยนวิธีการ การเป็นสมอง การที่จะเป็นแหล่งความรู้ให้กับสังคมไทย ด้วยการเพิ่มจำนวน การรับนักศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี มหาวิทยาลัยต้องสนใจการทำวิจัยให้มากขึ้น เพื่อนำการค้นคว้าวิจัยในเรื่องความรู้ใหม่ ๆ มาสอนในระดับสูงกว่าปริญญาตรี เป็นเป้าหมายสำคัญของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในช่วงเวลาต่อไป

หน่วยงานใดต้องการขยายนักศึกษาปริญญาตรี จะต้องอธิบายกับมหาวิทยาลัยอย่างมาก เพราะเหตุใด ถ้าเป็นสาขาวิชาใหม่ ที่เปิดตามความต้องการของประเทศ ที่มีความจำเป็นจะต้องเพิ่ม เช่น คณะศิลปกรรมศาสตร์ ไปเปิด สาขาการออกแบบหัตถอุตสาหกรรมที่ลำปาง ตอบสนองนโยบายของรัฐบาล และนโยบายของธรรมศาสตร์ ถึงแม้จะมีการรับนักศึกษาปริญญาตรี ธรรมศาสตร์ก็อนุญาต
คณะรัฐศาสตร์ มีแนวโน้มว่าจะเปิดปริญญาตรีสาขาวิชาใหม่ ซึ่งยังไม่มีมาก่อนในประเทศ เดิมทีมีรัฐศาสตร์การปกครองรัฐกิจระหว่างประเทศ รัฐศาสตร์กำลังศึกษาความเป็นไปได้ ที่จะเปิดปริญญาตรีสาขาการปกครองท้องถิ่น เพื่อจะรองรับการเปลี่ยนการปกครองท้องถิ่น ในระยะ 4-5 ปีมานี้

ถ้าอธิบายได้ ธรรมศาสตร์ก็จะสนับสนุน เมื่อก่อนการรับนักศึกษาปริญญาตรีเป็นเรื่องของคณะ มหาวิทยาลัยก็ดูตามเกณฑ์แล้วก็ว่าไป ขณะนี้ธรรมศาสตร์ ขอคำอธิบาย

จากบทสัมภาษณ์ ศ. ดร. สุรพล นิติไกรพจน์ “อธิการบดีสานนโยบาย ธรรมศาสตร์ก้าวใหม่มหาวิทยาลัยวิจัย” 30 สิงหาคม 2548


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.