2 thoughts on “lifted”

  1. ตามไปดูเว็บต้นฉบับมาแล้วรูปเค้าสุดตีนจริงๆ

  2. เป็นรูปที่ดี รูปนี้คงวาดอยู่ฝั่งปาเลสไตน์เนาะ

Leave a Reply