I beg you, read this please.


รักประชาธิปไตย ? อ่าน
เกลียดสนธิ ? อ่าน
ไม่ชอบทักษิณ ? อ่าน
คืนพระราชอำนาจ ? อ่าน
ไม่ไว้ใจทหาร ? อ่าน
เชื่อมั่น CEO ? อ่าน
เชื่อในพลังประชาชน ? อ่าน
เบื่อพวกขาประจำ ? อ่าน
ชอบประวัติศาสตร์ ? อ่าน
เกลียดประวัติศาสตร์ ? อ่าน
คนไทย ? อ่าน
คนปัตตานี ? อ่าน

ถ้าอ่านมาได้ถึงตรงนี้ .. ก็อ่านเถอะ

หากเป็นคนหวั่นไหวง่าย พออ่านใกล้ ๆ ถึงหน้าสุดท้าย ให้รีบวิ่งไปหาหัวหอมมาหั่นไปพลาง

เวลาน้ำตาซึมจะได้มีข้ออ้าง


ข้ามให้พ้นประชาธิปไตยแบบหลัง 14 ตุลา, ธงชัย วินิจจะกูล
ปาฐกถา 14 ตุลา ประจำปี 2548 ณ อนุสรณ์สถาน 14 ตุลา 2516, 14 ตุลาคม 2548


5 responses to “I beg you, read this please.”

  1. ทำได้ทุกอย่าง… จนเป็นยาสามัญประจำบ้านเลย

  2. บางส่วนของปาฐกถา บอกเล่าประวัติศาสตร์บางส่วนที่ "หายไป" หรือเรามักได้รับการบอกเล่ามาอีกอย่าง

  3. "การ​ไม่​พยายามทำ​ความ​เข้า​ใจ​กับ​ลัทธิอาณานิคม​ให้​ดี​ ​นอก​จาก​ทำ​ให้​อดีตถูกบิดเบือน​แล้ว​ ​ยัง​ทำ​ให้​ปัจจุบันถูกบิดเบือน​ด้วย"ระบอบอาณานิคม​นิธิ​ ​เอียวศรีวงศ์เซคชั่นกระ​แสทัศน์​ ​นสพ.มติชนรายวัน​​30 ​มกราคม​ ​พ​.​ศ​. 2549

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.