จรรยาบรรณของนักหนังสือพิมพ์


อย่างที่สอง ผมเอา “จรรยาบรรณของนักหนังสือพิมพ์” มาฝากครับ เนื่องจากพักหลัง ๆ ผมได้เห็นหลาย ๆ ท่านใช้ logic [ตรรกะ] ไปในทำนองว่า “การเห็นด้วยกับคุณสนธิและด่านายกคือคนดี” หรือ “การไม่ร่วมม็อบกู้ชาติคือคนไม่รักชาติ” เพราะฉะนั้นเขาเหล่านั้นก็จะคิดว่าการกระทำการใด ๆ ก็ตามของหนังสือพิมพ์ผู้จัดการคือสิ่งถูกต้องและสมควร ซึ่งผมในฐานะที่เกิดในครอบครัวนักหนังสือพิมพ์ (ซึ่งก็หันไปทำนิตยสารนานแล้ว) ก็รู้สึกสะกิดใจพอดู จึงอยากให้ลองทำใจให้เป็นกลาง เบนเข็มความคิดจากการเมืองมาวงการสื่อมวลชน แล้วอ่านจริยธรรมของนักหนังสือพิมพ์ข้างล่างนี้ดูครับ

จรรยาบรรณของนักหนังสือพิมพ์ โดย weerat


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.