2 thoughts on “To: พี่จอย”

  1. ไอ้ต้นมันยังไม่จบกับบ้านกลับซ่องอีกเหรอ

  2. คิดว่าจะจบปีนี้ล่ะ พี่เค้าว่างั้นนะ

Leave a Reply