Electronic Rarebooks


Electronic Rarebooks, Thammasat University Libraries

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีหนังสือหายากให้อ่านฟรีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (PDF)
ตัวอย่างหนังสือ เช่น

สำหรับหนังสือหายากที่เป็นภาษาต่างประเทศ สามารถติดต่อขอดูไฟล์เอกสารฉบับเต็มได้ที่ห้องวัสดุลักษณะพิเศษ 2

ปีใหม่ไม่มีอะไรทำ ก็ลองไปขุดหนังสือเก่า ๆ ขึ้นมาอ่านกันได้ครับ 😛
(อย่าง การปรับปรุงภาสา ลองอ่านผ่าน ๆ ไม่กี่หน้า ก็เพลินดี ได้เห็นว่าในสมัยหนึ่งตัวสะกดคำต่าง ๆ นั้น แตกต่างจากภาษาไทยที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้เยอะทีเดียว
ส่วน ประมวลรัฐนิยม เล่ม 1 นี่ก็น่าสนใจ ได้ยินเรื่องนี้มานานแล้ว รัฐนิยมในสมัยของ จอมพล ป. พิบูลสงคราม แต่ยังไม่เคยเห็นเอกสารจริง ๆ เสียที คราวนี้ก็จะได้อ่านละ)


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.