แฮะ


เราใช้คำว่า “แฮะ” ลงท้ายประโยค
เหมือนเป็นการตอบรับว่า สิ่งที่เราเจอจริงๆ มันไม่เหมือนที่เราคาด

เออแฮะ ไม่ใช่แฮะ จริงแฮะ


One response to “แฮะ”

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.