สาธิตโปรแกรมที่เข้าประกวด NSC2005


วัืนพุธที่ 19 มกราคม นี้ เวลา 9:00 น. เป็นต้นไป
ที่ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ห้อง 306 ตึก Main Building สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ดูรายละเอียดที่นี่


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.