วิกิพีเดียไทยกำลังถูกเพ่งเล็ง


และนั่นก็เป็นเรื่องที่ดี

พยายามแย็บ ๆ เรื่องวิกิพีเดียไปยังหลาย ๆ คน หลาย ๆ ที่อยู่

เขียนคนเดียวมันได้ไม่เท่าไหร่หรอก (แต่ต้องเขียน ไม่งั้นคนอื่นมาถามก็ตอบไม่ได้ แนะไม่ได้) ต้องชวนคนอื่นมาเขียนกันเยอะ ๆ ความชำนาญจะได้หลายหลาย เรื่องที่เขียนจะไม่กระจุกกลุ่ม และมุมมองจะได้กว้าง

ในนั้นพูดถึงว่า สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.) อาจจะสนับสนุนวิกิพีเดียก็ได้ — ถ้าได้จริงก็ดีครับ (ไม่ได้ก็ไม่เป็นไร)

วิกิพีเดียคืออะไร ? มันคือสารานุกรมที่คุณเข้าไปอ่านได้ฟรี และคุณเองก็ช่วยเขียนได้ด้วย — รับชมโฆษณา


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.