ภูมิปัญญาของห่าน


ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ ผู้เชี่ยวชาญด้านไวรัสตับอักเสบและไวรัสอุบัติใหม่ ผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติกว่า 200 เรื่อง ได้รับการอ้างอิงกว่า 600 ครั้ง รางวัลเกียรติยศจาก สกว. ในฐานะที่ได้รับการอ้างอิงมากที่สุดในช่วงปี 2535-2546

อาจารย์และทีมงานบอกว่า มีปรัชญาในการทำงาน โดยใช้ “ภูมิปัญญาของห่าน”


One response to “ภูมิปัญญาของห่าน”

  1. ฝาแฝดคุณภาพอีกคู่หนึ่งยืน-ยง ภู่วรวรรณ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.