บล็อกน่าอ่าน: pok ‘s blogger


ส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับการพัฒนา โดยเฉพาะเรื่อง object-oriented design, Java, open source tools สำหรับการพัฒนา (หนักไปทาง Eclipse ซะเยอะหน่อย, plug-in ต่างๆ)
แต่ก็มีเรื่องอื่นๆ ด้วยนะ

อ่านแล้วได้ไอเดีย ได้รู้อะไรใหม่ๆ เยอะมาก แนะนำครับ 🙂

pok ‘s blogger


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.