น้ำใสล้างพู่ประดับหมวก น้ำขุ่นล้างเท้า


“เภทภัยร่วงหล่นจากฟ้ายังสามารถหลีกลี้หนีห่าง แต่บาปกรรมความชั่วอันตนเองก่อขึ้นนั้นไม่อาจหลีกพ้นได้”
— เมิ่งจื่อ

“คนเราเพราะไม่เคารพนับถือในตัวเอง คนอื่นจึงกล้าดูแคลน”

วจนเมธี ผู้จัดการออนไลน์


One response to “น้ำใสล้างพู่ประดับหมวก น้ำขุ่นล้างเท้า”

  1. เมิ่งจื่อ เกิด สมัยทักษิณครองเมืองอาจจะเป็นขาประจำก็ได้

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.